• Taste the Future 2019

          V dňoch 25. a 26. apríla 2019 usporiada naša škola 2. ročník unikátnej konferencie Taste the Future 2019, ktorá je určená študentom bilingválneho štúdia na Slovensku

          Program/rečníci

      • Spolupráca

       • UPJŠ
      • Elektronická žiacka knižka

      • Zvonenia

       Štvrtok 25. 4. 2019