• Miniakadémia 2021 11/2021

    • Dlhovlasá gitara Cien riaditeľky GLS  v Bardejove na „komornej“ akadémii 

     „Nemáte tam nejaký príbeh? Touto otázkou sa otvorila  tradičná akadémia,   ktorú  každoročne organizuje GLS   pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Témou tohtoročnej „minikomornej“  akadémie  bola storočnica prvého  slovenského  filmu Jánošík. Zvyčajne sa veľkolepý  slávnostný program koná v  Športovej hale Mier, kde sme sa naposledy stretli v novembri 2019. Ale doba, v ktorej sa  dnes nachádzame, nie je jednoduchá, preto sa  uskutočnila  19.11. 2021 „len“ na pôde školy v Aule GLS. Pani riaditeľka Mgr. Alena Gombošová privítala hostí:  predsedníčku rodičovskej školskej rady  Mgr. Alenu Tančinovú a predsedu rady školy Mgr. Štefana Matiaša. V úvodnom prejave  v krátkosti  priblížila okolnosti týkajúce sa príčin osláv tohto sviatku  a odovzdala Ceny riaditeľky školy  bývalým študentom GLS za mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti: Gréte Kolcunovej   za  medzinárodnú cenu High Scholler Researcher Badge v Moskve a za  medzinárodnú  celosvetovú súťaž Genius Olympiad v New Yorku, Alžbete Vojtušovej za činnosť šéfredaktorky školského časopisu Phase, umiestnenia v Zlatom  a Striebornom pásme  v Súťaži   stredoškolských časopisov PSK a za vynikajúce výsledky v súťaži Spievam po francúzsky,  Viktórii Selmani  a Karin Kapsdorferovej za umiestnenia v celoslovenských geografických  olympiádach a Petre Palubovej za celoslovenské umiestnenia súťaže vo frankofónnej piesni a vynikajúce výsledky v olympiáde vo francúzskom jazyku. Z pedagogických pracovníkov získala Cenu riaditeľky školy PhDr. Anna Šimová za dlhoročnú  úspešnú prácu so študentmi  v rôznych predmetových olympiádach, súťažiach SOČ a dlhoročnú prácu pri tvorbe  školských časopisov, bulletinov a publikácií. Z nepedagogických pracovníkov za dlhoročnú a obetavú prácu bola táto cena udelená Ing. Eve  Saxunovej  a Anne Jackaninovej.  Čerešničkou akadémie bolo pokrstenie prvého CD nášho ženského speváckeho zboru Collegium Leonardi, ktoré vyšlo  pod taktovkou PaedDr. Jany Guľovej, PhD.

            

     Vďaka moderátorom Viktórii Oslackej a Matúšovi Fignárovi sme sa dozvedeli viac zaujímavých faktov z histórie slovenskej kinematografie, ktoré vypĺňali časti medzi číslami programu. Recitácia básní Jozefa Urbana  v podaní  Radky Katreničovej a Šimona Mizeráka, ktorú dopĺňala jemná melódia klavírnej hry Bibiány Bereščákovej,  bola originálnym otvorením tejto slávnosti. Vstúpili sme do deja A zrodil sa film   piesňou z filmu La la land, ktorú zaspievali Ema Marcinová a Alžbeta Fejczová. Hlasy  študentiek pohladili naše uši a priniesli k nám noblesu tohto filmového skvostu. Od moderátorov sme sa dozvedeli, že 25.november 1921 je dátumom premiéry filmu Jánošík, ktorý režíroval Jaroslav Siakeľ. V 30-tych rokoch minulého storočia nastúpil na scénu už aj zvukový film,  v 40-tych a 50-tych rokoch zožali úspech filmy: Pyšná princezná alebo Cesta do praveku. Najviac film prekvital v 60-tych rokoch, keď nastúpila nová generácia umelcov a chcela všetko po svojom. Film, ako ho  vidíme v dnešnej podobe, sa formoval od roku 1989 po Nežnej revolúcii a po zániku českého filmového megaštúdia  Barrandov v roku 1991.

     Radostné pohľady a nemalé emócie v nás  vyvolali  ladné gymnastické pohyby Sáry Müllerovej, ktoré sa triafali do rytmu hudby. Rýmy opäť prileteli do miestnosti v podaní Niny Čobejovej, Radky Katreničovej, Natálie Kubinovej, Šimona Mizeráka a ich myšlienky odrazené od stien nám dovolili filozofovať nad svetom, láskou, šťastím aj smútkom. Zimomriavky napadli  každého z nás pri   piesni Lovesong  v podaní  speváckeho  zboru Collegium Leonardi so sólistkou Emou Marcinovou.

     S piesňami sa ešte zďaleka nekončilo, pretože chuť tancovať nám priniesla školská „kapelka“ v zložení: Lucia Kocúrová, Richard Vasilega, Róbert Gmitter, Kristián Jančošek a Timotej Jančošek. Prebudili v nás nostalgiu za  americkým seriálom Priatelia  úvodnou piesňou I'll be there for you. Na romantickú nôtu sme sa naladili pri počúvaní americkej  hitovky If the world was ending  v podaní dueta Bronislavy Mlynaričovej a Kristiána Jančošeka. Nasledujúci tanec z doby modernej predviedli Júlia Iľková a Marcela Nováková. Rozjasnili priestor a prebudili nás zo snívania o láskach a blúdeniach vo svete filmov. Taktovka sa zmenila po nástupe  folklórnej hudby. Ocitli sme sa v minulých storočiach,  do ktorých sme vbehli s ľudovou žiackou kapelou (husle, cimbal). Hudbou a tancom z dokumentárneho filmu Rodná zem sa skončila naša miniakadémia. Husle dofidlikali,  dievčatá doskákali a na úplný záver   účinkujúci zaspievali hymnu GLS, ktorej autorom je pán profesor Ing. Štefan Biroš.

     Po poklone za zvuku silného potlesku  sme sa vrátili za oponu  bežného života. Zvonec síce nezazvonil, ale rozprávke bol koniec a my sme vďační, že aj za prísnych opatrení sme si mohli opäť vrátiť atmosféru našich slávnostných  akadémií. Hlavnou režisérkou celej akadémie, autorkou scenára, dramaturgičkou   a  umeleckou vedúcou speváckeho zboru Collegium Leonardi  bola pani profesorka PaedDr. Jana Guľová, PhD. , folklórnu zložku pripravila pani profesorka Mgr. Lenka Blaňárová.  Ich nadšenie, nadšenie všetkých účinkujúcich, pozvaných hostí, fotografov a  redaktorov sú dôkazom toho, že duša GLS nie je mŕtva, že študenti  GLS   nielen hltajú vedomosti, ale sú kreatívni a  nadaní v rôznych umeleckých činnostiach.   Srdečne im všetkým ďakujeme za krásny umelecký zážitok.  Aj v týchto časoch-nečasoch sa vieme  zomknúť a ukázať, že GLS  je nielen o učení, ale je hniezdom, z ktorého vylietajú do sveta nádherné labute. Spoločne veríme, že rok 2022 bude iný a opäť sa stretneme už  snáď vo  vynovenej Športovej hale bez Damoklovho meča covidovej pandémie.

     „Tak nemáte tam nejaký príbeh?“ Máme  príbeh, príbeh o životaschopnosti študentov GLS, ktorí nespia ani v čase pandémie. 

      

     Monika Kmecová, Magdaléna  Kuzmová

     študentky GLS v Bardejove