• Po stopách 1. a 2. svetovej vojny  pre dejepisárov  3. a 4. ročníka  GLS v okresoch Bardejov a Svidník

      

     Staré známe „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť...“ aplikovali študenti GLS na exkurzii,  ktorú pre  nich zorganizovala PhDr. Anna Šimová v spolupráci s Mgr. Štefanom Matiašom a PaedDr. Janou Guľovou, PhD.   Dokumentárny materiál  z exkurzie pripravil študent 4. ročníka Bruno Milý.

     1. zastávka – Nižná Polianka  - pietne miesto 1. sv. vojny s hrobmi 346 nemeckých, 30 rakúsko-uhorských a 8 ruských vojakov. Neďaleko je Nižná Polianka II., hrob so 190 vojakmi.

     2. zastávka  - Vojenské historické múzeum Svidník  1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch a 2. svetovej vojny  Karpatsko-duklianskej operácie. Pamätník sovietskej armády v tesnej blízkosti  je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov a päťramenná hviezda na jeho vrchole dosahuje výšku 3,5 metra. Pred samotným pamätníkom je umiestnená štvormetrová bronzová socha sovietskeho seržanta, ktorý vzdáva hold padlým spolubojovníkom. Komplex pamätníka dotvárajú symbolické hroby padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov, a taktiež aj rôzne súsošia a reliéfy. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli v priebehu Karpatsko-duklianskej operácie a pri bojoch o severovýchodné Slovensko  z obdobia 2.svetovej vojny

      

     3. zastávka - Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza tiež z čias druhej svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992 ho nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala. Roku 1995 bol vysvätený. Tu našlo miesto svojho posledného odpočinku takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža sú uvedení štyria padlí.

     4. zastávka  - Údolie smrti je označenie územia v údolí potoka Kapišovka, rozprestierajúce sa medzi deviatimi obcami v okrese Svidník. V tomto priestore sa v čase druhej svetovej vojny, v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali ťažké boje, ktoré boli súčasťou karpatsko–duklianskej operácie.

     Boje priamo zasiahli obce: DlhoňaDobroslavaHavranecKapišováKružlováNižná PisanáSvidničkaVápeník a Vyšná Pisaná.

     V tejto bitke z roku 1944, vedenej za oslobodenie Československa od nacistických nemeckých vojsk, sa tankové jednotky a pechota 305. streleckej divízie Červenej armády pokúsili preniknúť nemeckou obranou 357. divízie v doline Kapišovky smerom z Duklianskeho priesmyku na Svidník.

     5. zastávka - Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944. Počas bojov tu padlo vyše 60 tisíc sovietskych a československých vojakov.

     Pamätník vysoký 28 m postavili v roku 1949. Je zakomponovaný do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Tabule nesú mená 1 265 padlých príslušníkov 1. čsl. armádneho zboru.

     6. zastávka  -V lese Mativka nachádzajúcom sa v katastri obce Vyšný Komárnik bol v čase od 18. do 24. novembra 1944 umiestnený štáb veliteľa 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, brigádneho generála Karla Klapálka. Štáb brigády v súčasnosti návštevníkom duklianskeho bojiska pripomínajú zemľanky, ktoré sa zachovali na svojich pôvodných miestach, pričom v rokoch 2013 – 2014 prešli komplexnou rekonštrukciou. Okrem toho sa v katastri obce Vyšný Komárnik, v blízkosti niekdajšej hlavnej cesty, nachádza aj tzv. Delový areál.