• Športový deň prvákov

    • Dňa 9.9.2018 študenti  prvého ročníka GLS si preverili svoje sily na  športovom dni, ktorý sa konal  na  atletickom ihrisku 1. ZŠ.Žiaci všetkých piatich tried sa zapojili do disciplín, ktoré si pre nich pripravili   „telocvikári“. Po krátkom príhovore profesorov sa  žiaci rozdelili podľa tried a súťažiaci sa začali rozcvičovať a pripravovať na disciplíny, ktoré ich čakali. Disciplíny sa robili súčasne. Niektorí skákali do diaľky, iní už behali 50 - ku. Disciplín, ktorých sa žiaci zúčastnili,  bolo päť.

     INDIVIDUÁLNE: beh na 100 m

                                skok do diaľky

                                 hod granátom

                                 beh na 1500m - chlapci/ beh na 800 m - dievčatá

     ŠTAFETOVÝ BEH: 17krát 1 kolo

     Z každej triedy boli vybratí štyria súťažiaci: dvaja chlapci a dve dievčatá.  Niektoré disciplíny boli až nečakane napínavé.  O umiestnení rozhodol len jeden bod. Na  súťažiacich a celý kolektív tried čakala pekná a sladká odmena za výborný výkon, ktorý v súťaži podali. Po dokončení poslednej disciplíny, ktorou bola štafeta, sa žiaci rozdelili opäť do tried a počkali na vyhodnotenie. Všetci zúčastnení boli výborní a podali najlepší výkon. Ale prvé miesto mohla získať len jedna trieda. Naši profesori nás naťahovali dlho, lebo počas súťaže nám neprezradili výsledky jednotlivých disciplín. Na piatom mieste skončila 1.C, na štvrtom 1.B, na treťom  1.A, na druhom 1.G a na prvom mieste skončila 1.D. Medzi druhým a tretím miestom rozhodol bod, ktorý všetkých prekvapil, a tak sa poradia posunuli. Všetci zúčastnení boli perfektní a na záver každá trieda dostala škatuľu plnú venčekov. Víťazi získali aj tortu a jeden deň výletu navyše. Počasie nám pekne vyšlo a ani náznak dažďa nebol. Tešíme sa  na ďalšie súťaže a všetkým patrí jeden hromadný potlesk za aktivitu a snahu o súťaženie.

     Zuzana Katriničová,  žiačka 1.G Gymnázia L.S. v Bardejove