• Perinbaba aj v januári

        • Perinbaba je slovenská filmová rozprávka nakrútená na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima. Príbeh tejto vznešenej panej pozná hádam každé dieťa. Podľa scenára Ľubomíra Feldeka sme sa na Gymnáziu L. Stőckela rozhodli, že s Perinbabou vyjdeme na javisko aj my. Keďže časopriestor hral v decembri proti nám, museli sme sa podvoliť a nechať Perinbabe čas až na január. Príležitosť nastala 24. januára 2019, keď sa v kine Žriedlo na premiére o 17. 30 hod. rozsvietili všetky svetlá a slávnostným svadobným sprievodom začali vychádzať na scénu všetky postavy, počnúc malou Alžbetkou, ktorá rozhadzovala kvety, cez zaľúbencov Jakuba a Alžbetku, Alžbetkinu matku, Zubatú, Perinbabu, richtára, hajdúcha, macochu, Doru, komediantov, až po dievčatá, reprezentujúce slovenský ľud. Týchto 21 mladých ľudí, od druhého po štvrtý ročník, navštevujúcich divadelný krúžok na GLS, sa smelo postavilo na pódium a zahralo zimný rozprávkový príbeh Perinbaby ako naozajstný. Repríza bola na druhý deň dvakrát určená pre všetkých študentov školy a pre učiteľov. Nielen na javisku, ale aj vonku nás Perinbaba zdravila plným priehrštím snehu a vybláznila sa vyštípanými červenými líčkami. Štyroch hlavných úloh sa zhostili títo študenti: Mária Greifová (3.C) ako Perinbaba, Viktória Majcherová (4.G) ako Zubatá, Jakub Petrek (4.C) ako Jakubko a Paula Zbrehová (4.G) ako Alžbetka. Réžiu a jazykovú úpravu mala na starosti pani profesorka PhDr. Ingrid Molčanová. Kostýmy nám pomáhala vyberať kolegyňa Mgr. Lenka Blaňárová a scénu nápadito vytvorili členovia nášho divadelného krúžku spolu s Mládežníckou divadelnou skupinou zo Zborova. Techniku so svetlom a zvukom nám zabezpečilo Studio records pod vedením Rastislava Jurašiho a Valérie Bodikovej. Standing ovation bol poďakovaním štvrtkových a piatkových hostí za kultúrny umelecký zážitok mladým divadelným gymnazistom. Ja sa už len pridávam a v slove ĎAKUJEM je vyjadrené všetko, čo medzi riadkami, resp. medzi písmenkami ☺ vedia prečítať len oni...

          PhDr. Ingrid Molčanová