• 10. - 16. december

  Trieda:
  Typ:
  • Pon10. 12.
  • I. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p.154
  • II. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Praktické cvičenie Tkanivá
  • II. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 43/1
  • III. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vybrať 3 témy z 1A Communicative, pripraviť si odpovede, vedieť tvoriť otázky ku všetkým 8 témam. Materiál máte všetci.
  • IV. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.40, 41
  • IV. A 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 65/c
  • IV. A, IV. B, IV. C, IV. D SEM1
   ·
   Písomka
   Seminár z matematiky
   :
   Písomná previerka: Algebrické rovnice n-tého stupňa.
  • Uto11. 12.
  • I. G 2.skupina
   ·
   Písomka
   Gramatický seminár
   :
   Modal verbs
  • III. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 5/2
  • III. C
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Trh práce
  • IV. D NJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Stellt die Frage im Passiv- Präteritum
  • Str12. 12.
  • I. A INF2
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Poznámky k jednotkám veľkosti informácie - poslané e-mailom
  • II. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 43/1
  • IV. A, IV. B, IV. C, IV. D SEM2
   ·
   Písomka
   Seminár z matematiky
   :
   Písomná previerka: Algebrické rovnice n-tého stupňa.
  • Štv13. 12.
  • I. D 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.12/3a,b
  • II. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 64/2d
  • III. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vybrať 3 témy z 1A Communicative, pripraviť si odpovede, vedieť tvoriť otázky ku všetkým 8 témam. Materiál máte všetci.
  • III. G
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   p. 109 - 130
  • III. G Celá trieda
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
  • IV. A, IV. B, IV. C, IV. D ROFT2
   ·
   domáca úloha
   Rozširujúca fyzika
   :
   Ampérov zákon
  • IV. A, IV. B, IV. C, IV. D ROFT2
   ·
   domáca úloha
   Rozširujúca fyzika
   :
   M
  • Pia14. 12.
  • I. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 33/5
  • III. D 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Handout-Health (finish)