• 22. - 28. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon22. 10.
  • I. G
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   prekresliť obrázok s.26
  • II. A 2.skupina
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Lest File 5
  • II. A 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Revision File 5 - príprava na test
  • II. C, II. G RJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   rozvrh hodín - popísať OD-DO opisným spôsobom
  • II. D 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 143/c
  • II. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Domáca úloha z 15. okt 2018
  • II. G 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Domáca úloha z 15. okt 2018
  • III. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB66/2
  • IV. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Retell "It's an emergency" 106/109/112; WB 31/2
  • Uto23. 10.
  • I. A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Biológia
   :
   fyziologia bunky
  • I. G
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 19. okt 2018
  • I. G 1.skupina
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test Unit 1
  • I. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   príprava na test Unit
  • II. C, II. G RJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   116-117/6,7
  • II. C, II. G SJ
   ·
   domáca úloha
   Španielsky jazyk
   :
   Do kina je treba doniesť ....
  • II. G
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   stužková slávnosť vs. triedny výlet - prediskutovať s rodičmi
  • II. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 61/4
  • II. G 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 85/8
  • II. G INF1
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Príprava na test (algoritmus, informácia, veľkosť informácie, jednotka informácie, kódovanie / šifrovanie / digitalizácia, binárny kód - prevody, súčet)
  • III. D, III. G FJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   V texte vyhľadať formy passé composé
  • III. G
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Doniesť si učebnicu!!!
  • III. G
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Adam M - Kazachstan, Uzbekistan
  • Str24. 10.
  • I. A, I. B, I. D, I. C, I. G GKN1
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   Viera a veda
  • II. B SJ
   ·
   domáca úloha
   Španielsky jazyk
   :
   Budúci čas
  • II. D 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   4 simple sentences
  • II. D, II. G FJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   218/16
  • III. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   132/b
  • III. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 142/ a,b
  • IV. A, IV. B, IV. C, IV. D SEM2
   ·
   Písomka
   Seminár z matematiky
   :
   Písomná previerka: Komplexné čísla.
  • IV. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglická a americká literatúra
   :
   American romanticism - period characteristics
  • IV. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglická a americká literatúra
   :
   Creative HW - a poster/a poem/a short story/ a recorded song (based on The Raven - E.A.Poe)
   Števo Evin - E.A.Poe - biography
  • IV. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglická a americká literatúra
   :
   The Scarlet letter -
  • IV. G 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Reálie anglicky hovoriacich krajín
   :
   Šimon S - volebný systém USA
  • Štv25. 10.
  • II. B INF3
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Domáca úloha z 18. okt 2018
  • II. C INF2
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Domáca úloha z 18. okt 2018
  • IV. A students
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
   Mgr.Vincent Hudák
  • IV. C Celá trieda
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
  • IV. C RZB1
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
   Test z genetiky
  • IV. C RZB1
   ·
   Písomka
   Rozširujúca biológia
   :
   Test z genetiky
  • Pia26. 10.
  • I. C INF1
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Učebnica Informatika pre SŠ - prečítajte si:
   - str. 75 - Z histórie
   - str. 76 - 77 Vstupné a výstupné zariadenia (aj poznámky na okrajoch strán)
   Poznačte si / vyhľadajte na internete pojmy. ktorým ste v texte nerozumeli.
   Poznačte si zariadenia, ktoré sú spomenuté v texte, ale už sa nepoužívajú - sú zastarané (učebnica je z roku 2001).
   Nájdite a poznačte si výstupné zariadenia, ktoré sú novšie a v texte sa ešte nespomínajú.
   Zistite, aké výstupné zariadenie je plotter.
  • IV. G 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglická a americká literatúra
   :
   Creative HW - a poster/a poem/a short story/ a recorded song (based on The Raven - E.A.Poe)