• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • I. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p.17 retell the story
  • I. D 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.12, 13/ 4a,b, d
  • I. D, I. G NJ2
   ·
   Veľká písomka
   Nemecký jazyk
   :
   Morgen - Test!
  • II. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 106/7A - napísať kompletné vety do zošita
  • III. A, III. B, III. C, III. D, IV. G SEC
   ·
   domáca úloha
   Seminár z chémie
   :
   Riešiť úlohy 1 - 6 zo zadania, výsledky uvádzam, jeden alebo dva z nich sú cielene chybné :-) 1. 16,4 g; 1,516.10na23 2. 28,99 dm3; 18,67 g 3. 1,46.10na23; 6,05 dm3 4. 25,76 g; 3,3755 cm3 5. 7,558.10na23; 7,53 g 6. 0,794mol.dm-3
  • IV. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary U7
  • Uto15. 01.
  • I. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p.17 retell the story
  • I. G 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Gramatický seminár
   :
   verbs + ing / príklady vo vlastných vetách
  • II. G INF3
   ·
   Písomka
   Informatika
   :
   Praktické skúšanie: Práca s textom - MS Word.
  • IV. A 1.skupina
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary U7
  • IV. A 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   reading
  • IV. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 38/2
  • Str16. 01.
  • I. A, I. B, I. D, I. C, I. G GKN1
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   Slobodná vôľa človeka
  • I. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   p.18/ choose 1 picture and write the short story
  • I. G 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Gramatický seminár
   :
   handout
  • II. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB46/3
  • II. D 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   presentations on your (dream) house
  • III. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 12/2 a,b
  • Štv17. 01.
  • I. A 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.14
  • I. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.14
  • II. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 106/7A dokončiť vety, písomne
  • II. C 1.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 134/a,b
  • II. C 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 68/1c
  • II. C INF2
   ·
   Písomka
   Informatika
   :
   Praktické skúšanie: Python - vlastné príkazy.
  • III. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 8/2,3
  • IV. A 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   vety + SB 146/b
  • IV. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dokončiť cvičenie Geruns/infinitives z handoutu
  • Pia18. 01.
  • II. C, II. D chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Basketbal-streľba trestné hody nácvik,hra 5:5
  • III. B 2.skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať tvorbu otázok