• Korešpondenčný seminár z chémie

     • Korešpondenčný seminár z chémie pre ZŠ (KSCH) - 2 domáce kolá a finálové kolo

      Termín odoslania riešení 1. domáceho kola KSCH 5. 12. 2018

      Viac na www.ksch.eu

      Info mail: chem.glsbj@gmail.com