• Dvere GLS sa znova pre všetkých otvorili

      

     „Aby sme uspeli v dnešnom svete,

     potrebujeme dobrú školu a ešte lepších učiteľov.“

      

     Rozhodnúť sa, ktorým smerom sa cesty budú po základnej škole uberať, je pre žiakov naozaj dôležité. Aby sme im to uľahčili, pozvali sme na našu školu Gymnázium Leonarda Stöckela deviatakov z bardejovského i susedného okresu, aby sme im priblížili náš stredoškolský život.

     Dňa 29. januára 2020 sme opäť po roku otvorili brány našej školy verejnosti, ktorá sa mohla „nadýchať“

      

     gymnaziálnej atmosféry. Škola má vyše 80-ročnú tradíciu a pýši sa vynikajúcimi výsledkami absolventov. Navyše ku klasickým triedam pribudla pred piatimi rokmi aj bilingválna sekcia na rovnako vysokej úrovni.

     Žiakov základných škôl privítala v aule pani zástupkyňa RNDr. Renáta Mikitová a oboznámila ich s fungovaním klasického i bilingválneho štúdia. Výchovná poradkyňa Mgr. Jana Ganzarčíková rozdelila deviatakov do skupín a popriala im príjemne strávené predpoludnie u nás. Následne si pod vedením našich profesorov hostia pozreli, ako vyzerá vyučovanie v praxi – navštívili biologické, fyzikálne, chemické laboratórium, v ktorých pokusy ukazovali a vysvetľovali naši študenti a deviataci si ich mohli aj sami vyskúšať. V jazykovom laboratóriu sa vedomosťami i technikou prezentovali „jazykári“. Zaujali aj odborné učebne jednotlivých predmetov, telocvičňa, jedáleň, bufet, klubovňa i eko-kútik. Mohli vidieť aj to, ako funguje školská televízia, školské rádio či školský časopis.

     Aby si naši budúci spolužiaci nemysleli, že život na GLS je len o memorovaní, my gymnazisti sme im ukázali, ako bohato funguje aj mimoškolská činnosť, a tak sme si po prehliadke školy pre nich pripravili kultúrny program. Moderátorského slova sa ujali skúsení moderátori Karin Kapsdorferová (4.G) a Milan Marcinčo (3.G). V programe sa predstavila Kapela GLS s piesňou Eight Days A Week od Beatles, ženský spevácky komorný zbor s oscarovou piesňou Shallow, literárno-dramatický krúžok Galatea s ukážkou Piatko a Pustaj z Rúfusovej veršovanej rozprávky Dobšinského. Spestrením bola aj ukážka z vianočného divadelného predstavenia Mrázik v podaní členov divadelného krúžku. Atmosféru v aule umocnili tóny, spevy i tance Krúžku ľudového tanca a hudby. Celý program koordinovali naše „hudobné“ pani profesorky PaedDr. Jana Guľová, PhD. a Mgr. Lenka Blaňárová.

     Veríme, že dnešný deň strávený u nás deviatakom uľahčí výber a že sme v nich vzbudili ešte väčší záujem o štúdium práve v našej škole.

     My GLS-áci sa už teraz na vás tešíme!

     Karin Kapsdorferová, študentka GLS, 4.G