• Konzultačné hodiny pre študentov

     • RNDr. Anton Almássy  PO 14:30
     • PhDr. Jarmila Almássyová PO 14:15
     • Mgr. Monika Andrejovská PO 14:30
     • Ing. Štefan Biroš PO 14:15
     • Mgr. Lenka Blaňárová ŠT 14:00
     • PhDr. Mária Bušíková,PhD. ŠT 14:00
     • Mgr. Peter Čegiň  ŠT 14:00
     • PhDr. Alena Čepigová PO 14:00
     • Ing. Zuzana Drusková PO 14:00
     • Mgr. Jana Ganzarčíková PO 14:30
     • PaedDr. Jana Guľová, PhD.  ŠT 14:15
     • Mgr. Martina Harčaríková ŠT 14:15
     • Ing. Nataša Hutňanová  PO 14:30
     • RNDr.  Kvetoslava Kaňuchová ST 14.00
     • Mgr. Rastislav Kica PIA 14:00
     • RNDr. Ján Kleban PhD. PO 14:00
     • Mgr. Bibiana Kuchariková PO 14:15
     • PhDr. Rozália Kusendová PO 14:15
     • Mgr. Jana Lešková ŠT 14:00
     • PhDr. Lenka Lukáčová PIA 13:15
     • Mgr. Stanislava Mackaničová PO 14:115
     • Mgr. Štefan Matiaš ŠT 14:20
     • RNDr. Renáta Mikitová UT 14:30
     • Mgr. Martin Mikula PO 14:30
     • Mgr. Dana Mikulová PO 14:15
     • Mgr. Ján Miškanin PO 14:30
     • PhDr. Ingrid Molčanová PO 14:30
     • Mgr. Anna Maria Nižník UT 14:00
     • Mgr. Marek Ondrušek PO 14:45
     • RNDr. Tatiana Prextová UT 14:30
     • Mgr. Mariana Pribilincová ŠT 14:35
     • RNDr. Martin Sendek PO 14:15
     • PaedDr. Ján Stankovič PO 14:30
     • PhDr. Anna Šimová UT 14:30
     • Mgr. Jana Štalmachová PO 14:15
     • Mgr. Jana Štecová PO 14:10
     • Mgr.Stanislava Varjanová PO 14:15
     • Mgr. Gabriela Žáková PO 14:15
     • Mgr. Ondrej Žinčák PO 14:15