• Úzky kontakt a bežný kontakt

     Úzky kontakt je definovaný ako:

     • kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície,
     • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
     • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
     • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
     • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
     • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19. Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to: osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
     • činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.
       

     Bežný kontakt je definovaný ako:

     • kontakt s osobou, pri ktorom je nízke riziko expozície,
     • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
     • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
     • cestovanie osoby spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla),
     • činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP


     Ak Váš kontakt s pozitívnou osobou bol vyhodnotený ako bežný kontakt aj tak je potrebné:

     • denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
     • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,
     • prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,
     • ak sa vyskytnú príznaky, zotrvať v domácej izolácii a kontaktovať telefonicky lekára.


     Na základe individuálneho posúdenia rizika môže lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zvážiť vylúčenie kontaktov v nízkom riziku z práce, ak pracujú so zraniteľnými skupinami populácie (napr. osoby, ktoré poskytujú starostlivosť starším ľuďom).

     zdroj: korona.gov.sk