• Korešpondenčný seminár z chémie

     • Korešpondenčný seminár z chémie pre ZŠ (KSCH) - 2 domáce kolá a finálové kolo

      Termín odoslania riešení 2. domáceho kola KSCH: 20. 1. 2019 (Nedeľa)

      Viac na www.ksch.eu

      Info mail: chem.glsbj@gmail.com