• Oznam (19. 10. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala od 2. 10. 2020 by sme Vás chceli požiadať, aby ste zrušili trvalý príkaz na platbu za obedy resp. už neposielali peniaze za stravu  v ŠJ. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

      Mgr. Mária Živčáková/vedúca ŠJ