• Slávnostná akadémia 2022
    • Moderné chemické laboratórium
    • Lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách
    • Muzika klub
    • Školské divadlo
    • Gymnaziálny spevácky zbor
    • Výmenné zahraničné pobyty
    • Zahraničné exkurzie
    • Tradičný výstup na Kriváň
    • Športový deň prvákov
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023