• HOAX 

     Pojem hoax je definovaný ako poplašná správa, alebo ako zásadná(no zároveň na začiatku takmer neoveriteľnú a vykonštruovanú) "informácia". Tá sa zväčša šíri bez toho, aby uvádzala autora, zdroj a pritom môže mať zásadný vplyv na spoločnosť, respektíve vnímanie faktov v takejto správe. K hoaxom možno zaradiť množstvo varovaní (čierne dodávky unášajúce deti, rôzne údajné triky potravinárskych firiem, invázia tureckých peňazí vydávajúcich sa za eurá, varovania pred spoplatnením Facebooku a pod.). Tiež viacero pokusov o rozšírenie nejakej klamlivej informácie ukrývajúc sa za nejakého reálne skutočnosti. Vo všeobecnosti ide o zbytočné hlásenie, ktoré väčšinou len zdrží. HOAX možno zaradiť medzi "špinu" internetu a povôd jeho vzniku je vždy rôzny, no prevažne ide o ľudí, ktorí si takýmto spôsobom navyšujú ego pretože v reálnom živote patria k spodine spločnosti.


                       
      


      

     Predtým ako začnete posúvať neoverené informácie  na sociálnych sieťach a pod., prosím overte si či sa náhodou nejedná o bludy.

     Ak si náhodou nie ste istí, nešírte to tiež samozrejme.


     Dostupné a overené weby ktoré poplašné správy identifikujú:

      Hoaxy a podvody - Polícia SR

     https://hoax.sk


     Zoznam stránok so sporným obsahom podľa agentúry NetSuccess a konspiratori.sk:

     https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php


     Širenie poplašnej správy (trestný zákon)

     § 361

     (1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

     (2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

     (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2

     a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo

     b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

     § 362

     Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.