• Učitelia

    • RNDr. Anton Almássy                                   MAT - CHE                           anton.almassy@gymlsbj.sk          
     PhDr. Jarmila Almássyová                            RUJ - ETV - PDG                 jarmila.almasyyova@gymlsbj.sk           
     Mgr. Monika Andrejovská                              MAT - FYZ - ANJ                  monika.andrejovska@gymlsbj.sk
     Ing. Štefan Biroš                                            ANJ                                      stefan.biros@gymlsbj.sk                                 
     Mgr. Lenka Blaňárová                                   SJL - HV                               lenka.bujdova@gymlsbj.sk                   
     PhDr. Mária Bušíková, PhD.                         SJL - NEJ                              maria.busikova@gymlsbj.sk                           
     Mgr. Peter Čegiň                                           TSV - INF                              peter.cegin@gymlsbj.sk            
     PhDr. Alena Čepigová                                   ANJ                                       alena.cepigova@gymlsbj.sk    
     Ing. Zuzana Drusková                                   ANJ                                        zuzana.druskova@gymlsbj.sk                       
     Mgr. Jana Ganzarčíková                                CHE - FYZ                            jana.ganzarcikova@gymlsbj.sk             
     PaedDr. Jana Guľová, PhD.                          SJL - NEJ - HV                      jana.gulova@gymlsbj.sk
     Mgr. Martina Harčaríková                              MAT - CHE                            martina.harcarikova@gymlsbj.sk                               

      RNDr. Beáta Holodňaková                            FYZ - CHE - MAT                  beata.holodnakova@gymlsbj.sk
     PaedDr. Gabriela Hurajová                           NEJ-BIO                                 gabriela.hurajova@gymlsbj.sk
     Ing. Nataša Hutňanová                                  INF                                         natasa.hutnanova@gymlsbj.sk                   
     Mgr. Anna Maria Jany Nižnik                         ANJ                                        anna.niznik@gymlsbj.sk

     RNDr. Kvetoslava Kaňuchová                       BIO - CHE                              kvetoslava.kanuchova@gymlsbj.sk        
     Mgr. Rastislav Kica                                        TSV - BV                                rastislav.kica@gymlsbj.sk
     RNDr. Ján Kleban, PhD.                                BIO - CHE                              jan.kleban@gymlsbj.sk        
     Mgr. Bibiána Kucháriková                              ANJ - GEG                             bibiana.kucharikova@gymlsbj.sk       
     Mgr. Jana Lešková                                         FIL - DEJ                               jana.leskova@gymlsbj.sk               
     PhDr. Lenka Lukáčová                                   GEG - DEJ - FIL                    lenka.lukacova@gymlsbj.sk                            
     Mgr. Stanislava Mackaničová                         BIO-CHE                               stanislava.mackanicova@gymlsbj.sk
     Mgr. Štefan Matiaš                                         DEJ - FIL                                stefan.matias@gymlsbj.sk              
     Mgr. Martin Mikula                                          ANJ - GEG                            martin.mikula@gymlsbj.sk               
     Mgr. Dana Mikulová                                       ANJ-RUJ                                dana.mikulova@gymlsbj.sk                               
     Mgr. Ján Miškanin                                          INF  - TP                                jan.miskanin@gymlsbj.sk             
     PhDr. Ingrid Molčanová                                  SJL - OBN                             ingrid.molcanova@gymlsbj.sk  
      Mgr. Marek Ondrušek                                   TSV - NEJ                              marek.ondrusek@gymlsbj.sk               
     Mgr. Marianna Pribilincová                             NEJ - DEJ                              marianna.pribilincova@gymlsbj.sk              
     RNDr. Tatiana Prextová                                 MAT - FYZ                             tatiana.prextova@gymlsbj.sk               
     RNDr. Martin Sendek                                     MAT - FYZ                             martin.sendek@gymlsbj.sk                   
     PaedDr. Ján Stankovič                                  TSV - OBN                             jan.stankovic@gymlsbj.sk             
     PhDr. Anna Šimová                                       SJL - DEJ                               anna.simova@gymlsbj.sk                        
     Mgr. Jana Štalmachová                                 ANJ - DEJ                              jana.stalmachova@gymlsbj.sk                  
     Mgr. Jana Štecová                                         FRJ - SPJ                              jana.stecova@gymlsbj.sk                        
     Mgr. Stanislava Varjanová                             BIO - CHE - ANJ                    stanislava.varjanova@gymlsbj.sk                       
     Mgr. Juliána Vašičkaninová (MD)                  SJL - FRJ                               juliana.vasickaninova@gymlsbj.sk 
     Mgr. Gabriela Žáková                                    TSV - GEG - OBN                  gabriela.zakova@gymlsbj.sk      
     Mgr. Ondrej Žinčák                                         ANJ - FIL                               ondrej.zincak@gymlsbj.sk