• Učitelia

    • RNDr. Anton Almássy                                   MAT - CHE                         anton.almassy@gymlsbj.sk          
     PhDr. Jarmila Almássyová                            RUJ - ETV - PDG           jarmila.almasyova@gymlsbj.sk           
     Mgr. Monika Andrejovská (MD)                  
     Ing. Štefan Biroš                                             ANJ                                       stefan.biros@gymlsbj.sk                                 
     Mgr. Lenka Blaňárová                                   SJL - HV                               lenka.bujdova@gymlsbj.sk                                      
     Mgr. Peter Čegiň                                            TSV - INF                             peter.cegin@gymlsbj.sk            
     PhDr. Alena Čepigová                                   ANJ                                        alena.cepigova@gymlsbj.sk   
     Mgr. Ivana Čorbová (MD)
      
     Ing. Zuzana Drusková                                   ANJ                                        zuzana.druskova@gymlsbj.sk                       
     Mgr. Jana Ganzarčíková                                CHE - FYZ                            jana.ganzarcikova@gymlsbj.sk             
     PaedDr. Jana Guľová, PhD.                           SJL - NEJ - HV                     jana.gulova@gymlsbj.sk
     Mgr. Martina Harčaríková                            MAT - CHE                          martina.harcarikova@gymlsbj.sk                          

     RNDr. Beáta Holodňaková                           FYZ - CHE - MAT               beata.holodnakova@gymlsbj.sk
     Ing. Nataša Hutňanová                                  INF                                         natasa.hutnanova@gymlsbj.sk                   
     Mgr. Anna Maria Nižnik                                ANJ                                         anna.niznik@gymlsbj.sk

     RNDr. Kvetoslava Kaňuchová                       BIO - CHE                            kvetoslava.kanuchova@gymlsbj.sk    
     Mgr. Lucia Kimáková (MD)                                                                                                                                                       

     Mgr. Mária Komanická                                 FRJ                                          maria.komanicka@gymlsbj.sk                               

     PhDr. Rozália Kusendová                              ANJ - RUJ                             rozalia.kusendova@gymlsbj.sk                           

     Mgr. Rastislav Kica                                         TSV - BV                               rastislav.kica@gymlsbj.sk                                                         RNDr. Ján Kleban, PhD.                                 BIO - CHE                            jan.kleban@gymlsbj.sk        
     Mgr. Bibiána Kuchariková (MD)                          
     Mgr. Jana Lešková                                           FIL - DEJ                               jana.leskova@gymlsbj.sk               
     PhDr. Lenka Lukáčová                                   GEG - DEJ - FIL                  lenka.lukacova@gymlsbj.sk                            
     Mgr. Stanislava Mackaničová   (MD)           
     Mgr. Štefan Matiaš                                           DEJ - FIL                              stefan.matias@gymlsbj.sk              
     Mgr. Martin Mikula                                         ANJ - GEG                            martin.mikula@gymlsbj.sk               
     Mgr. Dana Mikulová                                        ANJ-RUJ                               dana.mikulova@gymlsbj.sk                               
     Mgr. Ján Miškanin                                            INF  - TP                              jan.miskanin@gymlsbj.sk             
     PhDr. Ingrid Molčanová                                  SJL - OBN                           ingrid.molcanova@gymlsbj.sk  
     Mgr. Marek Ondrušek                                  TSV - NEJ                            marek.ondrusek@gymlsbj.sk                                   

     Mgr. Adriána Pavlišinová                                BIO - CHE                          adriana.pavlisinova@gymlsbj.sk                       

      Mgr. Marianna Pribilincová                         NEJ - DEJ                            marianna.pribilincova@gymlsbj.sk                     

     PaedDr. Zuzana Reviľáková                    MAT - INF                           zuzana.revilakova@gymlsbj.sk                   

     RNDr. Vladimír Savčinský                       MAT- BIO                            vladimir.savcinsky@gymlsbj.sk                 

     RNDr. Martin Sendek                              MAT - FYZ                           martin.sendek@gymlsbj.sk                               

     PhDr. Anna Šimová                                         SJL - DEJ                              anna.simova@gymlsbj.sk              

     Mgr. Jana Štalmachová                                   ANJ - DEJ                              jana.stalmachova@gymlsbj.sk                  
     Mgr. Jana Štecová                                             FRJ - SPJ                              jana.stecova@gymlsbj.sk                        
     Mgr. Stanislava Varjanová                              BIO - CHE - ANJ                 stanislava.varjanova@gymlsbj.sk                       
     Mgr. Gabriela Žáková                                      TSV - GEG - OBN              gabriela.zakova@gymlsbj.sk      
     Mgr. Ondrej Žinčák                                         ANJ - FIL                              ondrej.zincak@gymlsbj.sk