•  Rada školy pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 BARDEJOV

     1. RNDr. Ján  Kleban, PhD.                    
     2. Mgr. Štefan Matiaš                             
     3. Ing. Viera Semanová                                    
     4. MUDr. Patrik Mihaľ                                    
     5. MUDr. Štefan Harčarufka              
     6. Ing. Marek Hudák, MBA                                     
     7. Mgr. Vincent Urda                               
     8. Alena Tančinová                                 

     9. Ing. Jana Klebanová                            
     10. Mgr. František Kuľka                        
     11. Denisa Petrová      

     zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Štefan Matiaš – predseda Rady školy

     RNDr. Ján Kleban, PhD.

      

     zástupcovia ostatných zamestnancov školy:

     Ing. Viera Semanová

      

     zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnanci školy:

     Alena Tančinová

     Ing. Jana Klebanová

     Mgr. František Kuľka

      

     delegovaní zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnanci školy:

     MUDr. Štefan Harčarufka

     MUDr. Patrik Mihaľ

     Ing. Marek Hudák, MBA

     Mgr. Vincent Urda

      

      zástupca žiakov školy

      Denisa Petrová