•  

     Rodičovská rada


     1.A Ing. Peter Golec

     1.B Ing. Vladimír Rúček

     1.C Ing. Jozef Kuľka

     1.D Mgr. Alena Fellegiová

     1.G Bc. Iveta Ribovičová

     2.A  Mgr. Soňa Sosenková

     2.B Mgr. Alena Voľanská-Martičková

     2.C Mgr. Marek Meščan

     2.D Mgr. Darina Selmani

     2.G Mgr. Silvia Barančíková

     3. A  Ľuboslav Baňas

     3. B Ing. Miroslav Šimon

     3. C MUDr. Martina Buchalová

     3. D PhDr. PaedDr. Thlic. Marcela Nováková, PhD.

     3. G Mgr. Zdenka Šinaľová

     4. A  Mgr. Adriana Harčarufková

     4. B Mgr. Martina Gajdošová

     4. C Mgr. Marianna Felegiová

     4. D Ing. Jaroslav Žák

     4. G Ing. Miroslav Matys