•  

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove

      

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove je združenie rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried.

     Rodičovská rada:

     • zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľke,
     • podáva návrhy na čerpanie prostriedkov z IUVENESFONDU n. f. v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity žiakov,
     • volí predsedu Rodičovskej rady, ktorý je zástupcom rodičov v neinvestičnom fonde IUVENESFOND, zúčastňuje sa zasadnutí fondu a informuje o rozpočte a správe fondu Rodičovskú radu.

      

      

      


      

     Rodičovská rada pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov 

      

     1. Iveta Nováková

     2. Mgr. Daniela Klimová

     3. Martina Steranková

     4. Lucia Adamčová

     5. PhDr. Martina Jászayová

     6. Mgr. František Kuľka

     7. PaedDr. Mária Exnerová

     8. Ing. Jana Klebanová

     9. Ing. arch. Alexandra Klimeková

     10. Mária Cimbaľaková

     11. Alena Tančinová

     12. Mgr. Ľuboslava Prokopčáková

     13. Ing. Peter Golec

     14. Ing. Vladimír Rúček

     15. Ing. Jozef Kuľka

     16. Mgr., Alena Fellegiová

     17. Bc. Iveta Ribovičová

     18. Mgr. Silvia Barančíková