•  

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove

      

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove je združenie rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried.

     Rodičovská rada:

     • zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľke,
     • podáva návrhy na čerpanie prostriedkov z IUVENESFONDU n. f. v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity žiakov,
     • volí predsedu Rodičovskej rady, ktorý je zástupcom rodičov v neinvestičnom fonde IUVENESFOND, zúčastňuje sa zasadnutí fondu a informuje o rozpočte a správe fondu Rodičovskú radu.

      

      

      


      

     Rodičovská rada pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov 

      

     1. MUDr. Danka Boďová                       
     2. Ing. Darina Šimová                                      
     3. Ján Valko                                            
     4. MUDr. Patrik Mihaľ                                              
     5. Iveta Nováková                                            
     6. Mgr. Daniela Klimová                         
     7. Mgr. Martina Steranková                             
     8. Lucia Adamčová                                           
     9. PhDr. Martina Jászayová                    
     10. Mgr. František Kuľka                                        
     11. PaedDr. Mária Exnerová                         
     12. Ing. Jana Klebanová                                          
     13. Ing. arch. Alexandra Klimeková              
     14. Mária Cimbaľáková                                          
     15. Alena Tančinová                             
     16. Mgr. Ľuboslava Prokopčáková                         
     17. Bc. Iveta Ribovičová