•  

     Rodičovská rada


     1.A Ing. arch. Alexandra Klimeková

     1.B Denisa Mochnacká

     1.C Alena Tančinová

     1.G Mgr. Ľuboslava Prokopčáková

     2.A  Ing. Peter Golec

     2.B Ing. Vladimír Rúček

     2.C Ing. Jozef Kuľka 

     2.D Mgr. Alena Fellegiová 

     2.G Bc. Iveta Ribovičová

     3. A Mgr. Soňa Sosenková

     3. B Mgr. Alena Voľanská-Martičková

     3. C Mgr. Marek Meščan

     3. D Mgr. Darina Selmani

     3. G Mgr. Silvia Barančíková

     4. A  Ľuboslav Baňas

     4. B Ing. Miroslav Šimon

     4. C MUDr. Martina Buchalová

     4. D PhDr. PaedDr. Thlic. Marcela Nováková, PhD.

     4. G Zdenka Šinaľová

     5. G Ing. Miroslav Matys