• Predmetové komisie


    • Slovenský jazyk a literatúra

     PaedDr. Jana Guľová, PhD. - SJL vedúca PK

     PhDr. Anna Šimová

     PhDr. Ingrid Molčanová

     Mgr. Lenka Blaňarová


     Anglický jazyk (ANJ)

     Mgr. Jana Štalmachová - vedúca PK

     PhDr. Rozália Kusendová

     Ing. Štefan Biroš

     Mgr. Anna Maria Nižník

     Ing. Zuzana Drusková

     Mgr. Martin Mikula

     Mgr. Dana Mikulová (koordinatórka bilingválnej sekcie)

     Mgr. Ondrej Žinčák

     PhDr. Alena Čepigová

     Mgr. Monika Andrejovská (MD)

     Mgr. Stanislava Varjanová

     Mgr. Bibiana Kuchariková (MD)

     Mgr. Ivana Čorbová (MD)

     Mgr. Lucia Kimáková (MD)


     Nemecký jazyk (NEJ)

     Mgr. Marianna Pribilincová - vedúca PK

     PaedDr. Jana Guľová, PhD.


     Ruský jazyk (RUJ), francúzsky jazyk (FRJ), španielský jazyk (SJA)

     PhDr. Jarmila Almássyová - vedúca PK

     Mgr. Alena Gombošová, MBA

     PhDr. Rozália Kusendová

     Mgr. Jana Štecová

     Mgr. Dana Mikulová

     Mgr. Mária Komanická


     Dejepis (DEJ), občianska náuka (OBN), etická výchova (ETV)

     PhDr. Anna Šimová - vedúca PK

     Mgr. Štefan Matiaš

     PhDr. Jarmila Almássyová

     PhDr. Lenka Lukáčová

     Mgr. Jana Lešková

     Mgr. Ondrej Žinčák

     Mgr. Jana Štalmachová


     Umenie a kultúra (UKL)

     Mgr. Lenka Blaňárová

     PhDr. Alenka Čepigová


     Matematika (MAT)

     Mgr. Martina Harčaríková - vedúca PK

     RNDr. Vladimír Savčinský

     RNDr. Renáta Bujdoš Mikitová

     RNDr. Anton Almássy

     Mgr. Monika Andrejovská (MD)

     RNDr. Martin Sendek


     Informatika (INF)

     Ing. Nataša Hutňanová - vedúca PK

     Mgr. Ján Miškanin


     Fyzika (FYZ)

     RNDr. Martin Sendek - vedúci PK

     RNDr. Beáta Holodňaková

     Mgr. Jana Ganzarčíková

     Mgr. Monika Andrejovská (MD)


     Chémia (CHE)

     Mgr. Jana Ganzarčíková - vedúca PK

     Mgr. Martina Harčaríková

     RNDr. Ján Kleban, PhD.

     RNDr. Kvetoslava Kaňuchová


     Biológia (BIO)

     RNDr. Ján Kleban, PhD. - vedúci PK  

     RNDr. Kvetoslava Kaňuchová

     Mgr. Stanislava Varjanová

     Mgr. Adriána Pavlišinová

     Mgr. Stanislava Mackaničová (MD)


     Geografia (GER)

     PhDr. Lenka Lukáčová - vedúca PK         

     Mgr. Gabriela Žáková

     Mgr. Martin Mikula

     Mgr. Bibiana Kuchariková (MD)


     Telesná výchova (TEV)

     Mgr. Marek Ondrušek - vedúci PK

     Mgr. Gabriela Žáková

     Mgr. Rastislav Kica

     Mgr. Peter Čegiň