• Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť

     Gymnázium L. Stöckela Bardejov - kvalitné vzdelanie s istou budúcnosťou

      

     Laboratórne cvičenia na hodine chémie Laboratórne cvičenia na hodine chémie

     Máte doma tínedžera v poslednom ročníku základnej školy, ktorý sa nevie rozhodnúť, kam poslať prihlášku na strednú školu? Chce Vaše dieťa po skončení strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Pokiaľ áno, možno Vám práve tento článok pomôže rozhodnúť sa, pretože na správnom výbere strednej školy naozaj záleží. Je všeobecne známe, že pre toho, kto má v pláne študovať na vysokej škole, je vhodné práve gymnázium.

     A prečo práve Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove? Svojimi výsledkami vo výchovno-vyučovacej činnosti patrí naša škola medzi kvalitné slovenské školy. Sme inštitúciou, kde príprava na vysokú školu má dlhoročnú 84-ročnú tradíciu a kvalitu potvrdenú uplatnením našich absolventov na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Poslaním našej školy je vychovať vzdelaného žiaka s pozitívnym prístupom k životu, pripraveného na štúdium na akejkoľvek vysokej škole podľa jeho záujmu, v súlade s rozvojom spoločnosti a požiadavkami trhu práce.

     Prvé dva roky prebieha na našom gymnáziu výučba štandardných predmetov, v treťom ročníku majú študenti možnosť voľby predmetov na základe ich osobných preferencií, a tak sa profilujú v tom, čo ich najviac zaujíma. Podľa nášho názoru už majú žiaci v treťom ročníku vyhranený záujem o ďalšie štúdium a s tým súvisí aj ich voľba voliteľných predmetov. Na výber majú okrem rozšírených hodín jazykovej výučby napríklad fyziku pre medikov, dejiny umenia, geopolitický seminár, psychológiu, spoločensko-vedný seminár a iné. Absolventi nášho gymnázia študujú na prestížnych domácich i zahraničných univerzitách. Škola má vlastnú aulu, knižnicu, telocvičňu, jedáleň, bufet zdravej výživy, oddychovú zónu pre študentov a najmodernejšie laboratóriá na vyučovanie chémie, biológie, fyziky i cudzích jazykov. Okrem angličtiny sa tu vyučuje aj nemčina, ruština, španielčina či francúzština.

     Športový deň prvákov
     Športový deň prvákov

     Ďalšou devízou Gymnázia Leonarda Stöckela je päťročné bilingválne štúdium, ktoré škola poskytuje okrem tradičného štvorročného štúdia. Vyučovanie predmetov prebieha v angličtine a naši žiaci majú vďaka tomu, ale aj bohatému výberu štúdia ďalších cudzích jazykov, otvorenú bránu do sveta. Vedia sa dohovoriť v piatich svetových rečiach. Bilingválna sekcia každoročne organizuje úspešnú anglickú konferenciu Taste the Future, na ktorej sa zúčastňujú poprední domáci či zahraniční odborníci z rôznych oblastí života. Bohužiaľ, z dôvodu pandémie koronavírusu organizovanie tejto konferencie bolo dočasne prerušené. Napriek tomu sme však v tomto školskom roku privítali americkú lektorku Madeline MacLaughlin, ktorá študentom na hodinách anglického jazyka spestruje vyučovanie a pomáha im osvojiť si cudzí jazyk zaujímavým spôsobom.

     Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov

     Gymnázium úzko spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí: v anglickom Barnstaple, v nemeckej Unne, v nórskom Molde, v poľskej Muszyne i v ruskej Suzdali. Spolupráca prebieha formou výmenných pobytov. Žiaci sa zúčastňujú vyučovacích hodín a bývajú v hosťovských rodinách. Rozprávajú preto cudzím jazykom počas celého pobytu v zahraničí, nielen v škole. To isté čaká aj zahraničných študentov, ktorí prichádzajú do Bardejova a spoznávajú Slovensko, jeho históriu, kultúru a tradície. Vznikajú nové priateľstvá, a tým aj príležitosť na precvičovanie cudzieho jazyka aj mimo školského prostredia.

     Študenti GLS sa vedia orientovať aj v kultúre a umení – prispievajú k tomu školské akadémie, vianočné divadelné predstavenia, aktivity školského dievčenského speváckeho zboru, školskej kapely, Krúžku ľudového tanca i hudby, a tiež odborné literárne semináre v okresnej knižnici. Každý študent si tak v bohatej ponuke možností zaručene vyberie to svoje. GLS spolupracuje aj so základnými školami – každoročne organizuje korešpondenčné semináre pre základné školy z chémie, z nemeckého jazyka a anglickú univerziádu. Sú určené pre šikovných žiakov, ktorí sú schopní tvorivo myslieť.

     Výstup na kriváň 

     Výstup na kriváň

     Škola nezaháľa ani v športových aktivitách. V prvých dvoch ročníkoch ponúka plavecký kurz, v 2. ročníku majú žiaci možnosť absolvovať aj týždenný lyžiarsky/snoubordingový kurz. Na hodinách telesnej výchovy je k dispozícii zrekonštruovaná telocvičňa i posilňovňa. Škola každoročne usporadúva súťaže v rôznych športoch a tiež sa naši žiaci zúčastňujú na mnohých okresných či krajských športových podujatiach.

     Hovorí sa, že ak nejdete za tým, čo chcete, nikdy to nebudete mať. Ak sa teda neodvážite urobiť niečo pre svoju budúcnosť, nič nezískate. Takže je lepšie využiť šancu, ako neskúsiť vôbec. Každý človek má v živote určité ciele a nezáleží na tom, či sú vaše sny malé alebo veľké, vždy sa snažte zo všetkých síl. Stredná škola je dobrá vtedy, keď sa po jej absolvovaní viete zamestnať, či študovať ďalej. A tá naša Vám poskytne kvalitné vzdelávanie s istou budúcnosťou, lebo na štúdium na vysokej škole budete určite dobre pripravení.

     Motivačné video_bilingválne štúdium

     Mgr. Alena Gombošová, riaditeľka školy