• Krúžková činnosť

    •  

     Zoznam ponúkaných krúžkov na šk. rok 2022/2023

      

     1. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická  časť  3. – 4.roč. (kat. A) – Mgr. Varjanová
     2. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická časť 1. – 2. roč. (kat. B) – Mgr. Pavlišinová
     3. Biologická olympiáda  – postery –  RNDr. Kleban, PhD.
     4. EKO klub – Mgr. Varjanová
     5. Matematická olympiáda  3. – 4. ročník + 5. G (kat. A) – RNDr. Almássy
     6. Matematická olympiáda  2. ročník +3. G (kat. B) – RNDr. Bujdoš Mikitová
     7. Matematická olympiáda  1. ročník + 2.G (kat. C) – RNDr. Almássy
     8.  Matematická olympiáda  1. G (kat. Z9) – RNDr. Almássy
     9. Šachový krúžok – RNDr. Almássy
     10. Fotografický krúžok – Mgr. Čegiň
     11. Fyzikálna olympiáda 1. roč. + 2.G (kat. D) – RNDr. Sendek, RNDr. Holodňaková
     12. Fyzikálna olympiáda  2. roč. + 3. G (kat. C) – RNDr. Sendek
     13. Fyzikálna olympiáda  4. roč. + 5. G (kat. A) – RNDr. Holodňaková
     14. Chemická olympiáda kat. C+Z9 (1. ročník+2. G)  – Mgr. Harčaríková
     15. Chemická olympiáda kat. B (2. ročník+3.G) – Mgr. Ganzarčíková
     16. Chemická olympiáda kat. A (3. +4. ročník+5. G) – RNDr. Kaňuchová
     17. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Harčaríková, RNDr. Holodňaková
     18. Olympiáda ľudských práv 1. – 4. roč. – Mgr. Lešková
     19. Geografická olympiáda  – PhDr. Lukáčová
     20. Geografická olympiáda – Mgr. Mikula
     21. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 2. a 3.roč.) – PhDr. Lukáčová
     22. Dejepisná olympiáda – PhDr. Šimová
     23. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – PhDr. Šimová
     24. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Matiaš
     25. Zdravotnícky krúžok – Mgr. Pavlišinová
     26. Muzika Klub – Ing. Biroš
     27. Redakčný krúžok – časopis Phase – PhDr. Šimová
     28. Volejbalový krúžok – chlapci  a dievčatá – Mgr. Ondrušek
     29. Basketbalový krúžok - chlapci a dievčatá – Mgr. Kica
     30. Konverzácia v španielskom jazyku – Mgr. Štecová
     31. Nemčina nás baví (krúžok konverzácie v NJ so zameraním na prípravu na olympiádu v nemeckom jazyku kat. 2A, 2B, 2C) – Mgr. Pribilincová
     32. Po stopách holokaustu – Mgr. Lešková
     33. Debaty – kritické myslenie – Mgr. Lešková, Mgr. Žinčák
     34. Regionálny krúžok – Mgr. Mikula
     35. Divadelný krúžok – PhDr. Molčanová
     36. Olympiáda v informatike – Ing. Hutňanová
     37. Športové všeličo – Mgr. Žáková
     38. Florbal – chlapci a dievčatá – Mgr. Čegiň
     39. Krúžok ľudového spevu,  tanca a hudby – Mgr. Blaňárová
     40. Školská kronika – PhDr. Čepigová
     41. Príprava na maturitu z DEJ v anglickom jazyku – Mgr. Štalmachová
     42. Príprava na maturitu z OBN v anglickom jazyku – Mgr. Žinčák
     43. Príprava na maturitu z BIO v anglickom jazyku – Mgr. Varjanová
     44. Príprava na maturitu zo SJL pre 4.G
     45. Knižničný krúžok – Mgr. Blaňárová
     46. Školský spevácky zbor – PaedDr. Guľová, PhD.
     47. Školská kapela – PaedDr. Guľová, PhD.
     48. Konverzácia v ruskom jazyku – PhDr. Almássyová
     49. Olympiáda v anglickom jazyku – Mgr. Nižník, Mgr. Žinčák
     50. Students Taste The Future – Mgr. Mikulová
     51. GLS na Facebooku a Instagrame – Mgr. Mikulová, Ing. Biroš
     52. Základy latinčiny nielen pre medikov – Mgr. Štecová