• ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – AKTIVITY


      

     Dobrovoľníctvo –  pomoc študentiek v hospici, domove dôchodcov

      

     Projekt „Koľko radosti sa zmestí do škatule od topánok“ – dobrovoľnícka aktivita študentov ako urobiť radosť starším

      

     Dobročinné finančné a darčekové zbierky v spolupráci s Unicef, Človek v ohrození – pomáhame tam kde je to potrebné (škola pre Afriku, pomoc deťom na Ukrajine, výstavba školy v Iraku, medzinárodná adopcia dievčatka v Afganistane – platenie celoročného školného....) 

      

     Mikulášsky program pre škôlky a domovy dôchodcov

      

     Eko aktivity -

      

     Zber papiera

     Sadenie stromčekov v areáli školy

     Eko alarm – zber zubných kefiek, vybavenie školy košmi na separovaný odpad

      

     Dlhoročná spolupráca s UNICEF – prednáška ambasádora Mateja Bojňanského

      

     Zapojenie sa do programu Unicef – „Škola priateľská k deťom“

      

     Gymnaziálny študentský ples – programovo ladený na vybranú celospoločenskú tému alebo tému

      

      

     Športové aktivity: Mikulášsky basketbalový turnaj, Valentínsky volejbalový turnaj, z ktorých štartovné ide na dobročinnú zbierku

      

     Volejbalová miniliga

      

      

     Dlhoročná, pravidelná spolupráca s o. z. Vita in suburbium a Bardejov Jewish Preservation Committee

     – študenti sa podieľajú sa na záchrane kultúrneho židovského dedičstva mesta, pripomíname si tradície, zvyky, históriu nami organizovanými podujatiami, zapájame sa navrhovaním a realizáciou programu do spomienkových aktivít v Pamätníku holokaustu

      

      

     Študentské simulované voľby – študenti mali možnosť vyskúšať si ako sa organizujú voľby, sčítavajú hlasy

      

      

     Pomoc pri realizácii školskej akadémie k 17. novembru – dobrovoľníctvo, večerný program pre verejnosť, projekt vypracovaný študentami

      

      

     Zapojenie sa do aktivít spolu s KNBJ realizácia kultúrneho programu pre verejnosť pri príležitosti 17. novembra 1989

      

      

     Študentská oddychová zóna – Klubovňa – vypracovanie projektu, zbierka nápadov pre využitie aj v rámci vyučovania na rôzne zážitkové aktivity

      

      

     Beh za finančnú podporu projektu Klubovňa (Atraktívny Bardejov – Komunitná nadácia Bardejov)

      

     Vypracovanie a realizácia projektu pre aktivity redakčného krúžku a školského časopisu zamerané na dvíhanie demokratického povedomia žiakov, rozvíjanie kritického myslenia

      

      

     Rekonštrukcia a aktivizácia činnosti školskej knižnice – plánovanie besied

      

     Zbierka pre deti so svalovou atrofiou a iné finančné zbierky zbierky 

      

      

     Doplňujúce aktivity:

      

     Pripomienkovanie školského poriadku

     Valentínska pošta

     Retro deň

      

      

     Exkurzia Brusel – spoznávame činnosť inštitúcií EÚ