• Korešpondenčný seminár z chémie

     • Chemici korešponďáci, pozor!

      Úlohy 2. domáceho kola piateho ročníka Korešpondenčného seminára z chémie sú  zverejnené! Zadania a odpoveďové hárky nájdete na stránke: https://ksch.eu/ . 

      Zapojte sa aj do druhého kola našej súťaže a získajte hodnotné ceny a bonusové body k prijímacim skúškam!

      Riešenia nám posielajte elektronicky na adresu: chem.glsbj@gmail.com najneskôr do 2.2.2020.