• Rada školy

    • Rada školy pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 BARDEJOV

     Školský rok 2019/2020


       1. RND. Tatiana Prextová – predsedníčka rady školy

       2.  Mgr. art. Juraj Bochňa,  ArtD. (poslanec VÚC)

       3.  MUDr. Patrik Mihaľ (poslanec VÚC)

       4.  Mgr. Martin Šmilňák (poslanec VÚC)

       5.  Ing. Marián Barančík (rodič)

       6.  MUDr. Martina Buchalová (rodič)

       7.  Ing. Miroslav Matys (predseda rodičovskej rady)

       8.  RNDr. Ján Kleban, PhD. (pedagóg)

       9.  Mgr. Vincent Urda (delegát VÚC)

      10. Ing. Viera Semanová (administratívny pracovník)

      11. Viktória Selmani (predsedníčka študentskej rady)