•  Rada školy pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 BARDEJOV

     1. RNDr. Ján  Kleban, PhD.                    
     2. Mgr. Štefan Matiaš                             
     3. Ing. Viera Semanová                                    
     4. MUDr. Patrik Mihaľ                                    
     5. Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.             
     6. Mgr. Martin Šmilňák                                    
     7. Mgr. Vincent Urda                               
     8. Alena Tančinová                                 

     9. Ing. Jana Klebanová                            
     10. Mgr. František Kuľka                        
     11. Denisa Petrová      

     zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Štefan Matiaš – predseda Rady školy

     RNDr. Ján Kleban, PhD.

      

     zástupcovia ostatných zamestnancov školy:

     Ing. Viera Semanová

      

     zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnanci školy:

     Alena Tančinová

     Ing. Jana Klebanová

     Mgr. František Kuľka

      

     delegovaní zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnanci školy:

     Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.

     MUDr. Patrik Mihaľ

     Mgr. Martin Šmilňák

     Mgr. Vincent Urda

      

      zástupca žiakov školy:

      Denisa Petrová