• Prišiel a zanechal stopu

      

     V našej aule sme mali možnosť privítať vzácnu a zaujímavú návštevu – pána doc. PhDr. Michala Vašečku PhD., ktorý je významným sociológom a vo svojej práci sa zameriava najmä na rasové, etnické a migračné štúdie, ale venuje sa aj extrémizmu, populizmu či občianskej spoločnosti. Doteraz už pôsobil na mnohých vysokých školách na Slovensku, v Čechách či ďaleko v zahraničí. Dovolíme si vám ho najprv predstaviť.

     Pán Michal Vašečka je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, v pozícii docenta pôsobí od roku 2015 na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave od roku 2018. V minulosti pôsobil na Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne (2002 – 2017) a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2006 – 2009). Ako visiting scholar pôsobil na New School University v New Yorku (1996 – 1997), na University of London (1998), na Georgetown University vo Washingtone DC (2008 – 2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015) a ako ISGAP Scholar-In-Residence na Oxford University (2016).

     Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006 – 2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998 – 2005 pôsobil v think-tanku Inštitútu pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000 – 2008 a rokoch 2011 – 2012. Od roku 2012 pôsobí pán Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. Od roku 2017 je podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010 – 2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. V rokoch 2012 – 2016 bol členom Poradného výboru Aspen Review Central Europe, od roku 2016 je členom jeho redakčnej rady. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.

     Vrátime sa k našej besede, počas ktorej sme diskutovali o rôznych spoločenských problémoch v našej spoločnosti, o rómskej či nacionalistickej problematike, chudobe, populizme, tvorbe mýtov, národnom princípe, identite, hoaxoch. Tém, ktoré sme otvorili, bolo veľmi veľa. Porovnávali sme aj život pred rokom ’89 (fenomén spomienkového optimizmu) s terajšou dobou. Naša spoločnosť je mladá a s mnohými problémami sa musí vyrovnávať postupne.

     Zaujímavý aj pohľad našich študentov, študentka A. B uvádza:

     V našej škole sme mali vzácnu návštevu, uznávaného sociológa pána Michala Vašečku. Bola to naozaj jedinečná príležitosťvypočuť si jeho názory. Len čo sa stihol predstaviť, bol zahltený množstvom otázok od zvedavých študentov, hlavne o budúcnosti Slovenska, kam kráčame, či je to dobrá cesta, na ktorú sme sa vydali, čo nám prinesú voľby, či máme nádej na slušnú spoločnosť a politickú kultúru. Rozoberali sme hlavne problém identity z psycho- a socio-hľadiska. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré sa odohrávalo v neformálnej rovine. Ďakujeme, že neodmietol pozvanie našej pani profesorky Leškovej a prišiel medzi nás. Dúfame, že sa ešte rád medzi nás vráti.                                  

     Študnet B. K. poznamenal:

     Prednášku som vnímal ako otvorený rozhovor o súčasnom dianí a problémoch v slovenskej spoločnosti. Cez svoju skúsenosť zo zahraničia porovnával pán Vašečka situáciu doma a v zahraničí (vytváranie základov identity a mýtov okolo nich). Mňa osobne pán Vašečka zaujal hlavne svojou otvorenosťou, nezaujatosťou, erudovanosťou a ako to sám povedal „napriek všetkým svojím pozitivizmom“. Priblížil nám situáciu od roku 1989 a to, ako sa spoločnosť postupne menila. Apeloval na nás študentov, že kam bude slovenská spoločnosť smerovať, závisí predovšetkým od nás mladých ľudí., že budúcnosť máme vo svojich rukách... aj keď naša generácia bude generácia „bez dôchodku“. Som veľmi rád, že som sa besedy mohol zúčastniť a získať takýto erudovaný výklad problematiky premeny našej spoločnosti a jej hodnotového ukotvenia.                           

     Študentka P. Z. skonštatovala:

     Pána Vašečku vnímam ako mimoriadne ščítaného a inteligentného sociológa, ktorý nám dokázal dokonale vysvetliť, ako dnešní ľudia rozmýšľajú a často sklzávajú k nesprávnym názorom či ideológiam iba preto, že to práve v danej chvíli zaútočí na ich emócie a frustráciu. Vidia v tom východisko, mnohokrát doplácajú na svoju nevedomosť. Doplácame však na to všetci kvôli nim. Pán Vašečka sa tiež vyjadril, a na to ja osobne nikdy nezabudnem, že dokáže spoznať, koľko človek prečítal kníh na základe prvých dvoch viet, ktoré s ním prehovorí. A to ma namotivovalo vzdelávať sa ešte viac a excelovať myšlienkami a názormi ako on. Svoju inteligenciu potvrdil pre mňa aj tým, že si vypočul názory aj iných ľudí a vždy sa ich snažil naviesť na tú správnu cestu vhodnými argumentmi. Tiež sa mi veľmi páčilo, že na otázku odpovedal otázkou, aby daného študenta prinútil uvažovať a prípadne prehodnotiť celý problém, a že nie všetko, čo sa javí ako problém, ním musí aj byť. Veľmi ma zaujal aj jeho pohľad na rómsku problematiku. Bardejov sa mu veľmi páčil. Nám študentom dokonca položil otázku, čo Bardejov trápi. Týmto zisťoval náš lokálpatriotizmus a snažil sa nám vysvetliť, že riešiť problémy treba začať už doma. Vyzýval nás k občianskemu aktivizmu, ktorý je výdobytkom demokracie a právneho štátu, že ako občania máme možnosť prticipovať na veciech verejných aj takýmto spôsobom. Svojou všímavosťou, zaangažovanosťou, svojím hlasom môžeme meniť svet okolo seba. Na súčasné problémy Slovenska, ako sú populizmus a nárast extrémizmu, odpovedal príkladom z histórie, a tým dal všetkým jasnú odpoveď, že ľudia, ktorí nepoznajú svoju minulosť a históriu, ju s najväčšou pravdepodobnosťou budú opakovať znovu. Prednášku pána Vašečku vnímam ako obrovský prínos pre našu školu a osobitne pre nás, ktorí sme mali možnosť sa jej zúčastniť.

     Na záver nám pán Michal Vašečka načrtol možný vývoj našej spoločnosti smerom do budúcnosti. Sme veľmi radi, že prijal naše pozvanie a dúfame, že to nebolo naposledy, kedže diskusia bola veľmi podnetná a zaujímavá. Zúčastnili sa na nej študenti 4. ročníka seminára ROU a 3. ročníka seminára z ANJ. Ďakujeme pani profesorke Mgr. Jane Leškovej za túto príležitosť.

     K. Marková, študentka GLS, 3.B