• Dni nezábudiek

    • Od 3. do 5. októbra sme dostali od našej triednej profesorky a zároveň koordinátorky Ligy za duševné zdravie v Bardejove, PhDr. Ingrid Molčanovej, veľmi vzácnu a nevšednú úlohu – zbierať peniaze pre ľudí, ktorí trpia poruchou duševného zdravia. Sme študentky tretieho ročníka na Gymnáziu L. Stöckela. Liga za duševné zdravie je neziskové a nezávislé záujmové združenie občanov, ktorého hlavné ciele sú: znížiť stigmu (t. j. negatívne ohodnotenie na základe predsudkov) duševných porúch v spoločnosti, prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých, zrovnoprávniť starostlivosť o telesné a duševné zdravie, a taktiež zvýšiť informovanosť verejnosti o duševnom zdraví. Čiastka, ktorú sme ako dobrovoľníci vyzbierali, podporí vznik chránených dielní, komunitných zariadení na tvorivé trávenie voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia, podporí aj programy vzdelávania verejnosti v otázkach duševného zdravia a aj sociálnu inklúziu klientov psychiatrických služieb a ich rodín. 

     Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každý štvrtý človek v priebehu svojho života stretne s psychickým problémom akéhokoľvek charakteru.

     Počas tejto trojdňovej zbierky sme získali množstvo skúseností, hlavne v oblasti komunikácie s ľuďmi. Stretli sme sa s veľkým množstvom okoloidúcich, ktorých reakcie na nás dobrovoľníkov, pokorne stojacich pred vchodom do obchodných domov, boli veľmi rôznorodé. Kým niektorí sa vrúcne pristavili, milo sa pýtali, za akým účelom peniaze zbierame a následne aj prispeli, iní sa na nás len pohŕdavo pozreli alebo radšej vošli druhým vchodom. Najmä mladí ľudia bez slova vhodili pár drobných do pokladničky. Naopak, boli sme sklamané z pár dospelých, ktorí, aj napriek tomu, že mali so sebou svoje deti, pre ktoré by mali ísť v takej veci príkladom, rýchlou chôdzou odkráčali od nás preč. Stretli sme sa, samozrejme, aj so slušnými, aj keď negatívnymi odpoveďami. Každopádne, určite nemôžem tvrdiť, že väčšina ľudí bola odmeraná. Našlo sa napríklad aj pár takých, ktorí dávali peniaze opakovane, každý deň. Našťastie sme narátali viac tých, ktorí darovali než tých druhých. 

     Je pravda, že možno verejnosť je nedostatočne informovaná o týchto dňoch nezábudiek, ale my sme boli pripravené ľudí oboznámiť so všetkým, prípadne im ponúknuť leták. Z reakcie, že zbierka je ,,zbytočná“, sme boli obzvlášť sklamané. Vyplýva z toho totiž, že ľudia sú na jednej strane málo informovaní o závažnosti duševných porúch a na druhej strane aj to, že telesnému a duševnému postihnutiu nevenujú rovnakú pozornosť, dokonca si myslia, že duševné zdravie je menej dôležité než zdravie telesné.

     Priznám sa, že sama som doposiaľ nebola informovaná dostatočne. Každoročne som zbierku podporovala, ale nikdy som presne nevedela, na čo peniaze idú. Odteraz tomu určite budem venovať väčšiu pozornosť a veľmi rada budem znovu o rok nosiť modrú nezábudku s pocitom, že pomáham dobrej veci...

      

     Ďakujem všetkým dievčatám, dobrovoľníčkam, ktoré organizačne pomohli, našej triednej profesorke a hlavne všetkým Bardejovčanom i ľuďom z blízkeho okolia, ktorí finančne prispeli a podporili tým dobrú vec.