• Listy plné emócií

    • Dňa 16. októbra 2018 sa v bardejovskej synagóge konala jedna z dlho očakávaných prednášok spojených s diskusiou pod názvom Ľudia píšu Tisovi. Možnosť zúčastniť sa a diskutovať s poprednými odborníkmi sme mali aj my študenti Gymnázia L. Stöckela. Veľké množstvo listov od slovenských židov adresované prezidentskej kancelárii Jozefa Tisa, ale aj jednotlivým ministerstvám odhaľuje mnohé skutočnosti, o ktorých málokto vedel. Aj keď sa papier poškodil a zožltol, ťažké emócie, stiesnené pocity a napätie ostali navždy vryté. Obsahom boli najmä žiadosti o udelenie výnimiek so strany židovských spoluobčanov, ktorí sa snažili v mnohých prípadoch o záchranu života, ale našli sa aj listy, ktoré súviseli s požiadavkami na arizáciu židovského majetku (prečo by mal ten-ktorý Slovák, sused dostať obchod...).

     Autormi tak boli nielen židia, ľudia túžiaci po majetku, ale aj tí, ktorí mali v tej dobe srdce na správnom mieste. Napriek tomu, že ich nespájal žiaden príbuzenský vzťah so židmi, ich ochota pomôcť bola silnejšia a neostali stáť so založenými rukami.

     Veľká vďaka patrí americkej výskumníčke Madeline Vadkerty, ktorá tieto artefakty objavila a archivovala. Naďalej pátra po osudoch a príbuzných pisateľov. Týmto podporuje pamäť o holokauste a ľudských právach vtedajšej doby. Hlavnej úlohy sa chopila Soňa Gyarfašová, ktorá tieto listy čítala. Cítili sme z nich strach, bolesť, bezradnosť, no aj odhodlanie konať v ťažkej situácii a postaviť sa proti nespravodlivosti. Sama sa dlhodobo venuje téme obetí totalitných režimov. Tieto drobné príbehy ľudských osudov nás dokázali svojou ľudskosťou nesmierne dojať.

     Ďalším vzácnym hosťom bol historik Ivan Kamenec, ktorý nás ohúril svojimi historickými znalosťami. Dokázal pútavo odpovedať na každú položenú otázku v diskusii. Práve on položil základy výskumu holokaustu na Slovensku. Je autorom desiatok odborných prác a publikácií, ktoré podávajú zaujímavý pohľad na dejiny našej krajiny.

     Poďakovanie patrí pánovi Petrovi Juščákovi, ktorý túto akciu moderoval a zapájal sa do diskusie. Ako šéfredaktor časopisu Pamäť národa aj on prispieva k zvýšeniu povedomia o týchto historických udalostiach. Ďakujeme aj pánovi P. Hudákovi, vďaka ktorému sa táto akcia mohla uskutočniť. Práve on je dôkazom toho, že v tejto dobe existujú ľudia, ktorým záleží na odhaľovaní našej minulosti a kontinuity príbehu židovskej komunity v našom meste.  Nezabúdajme, minulosť stále žije. Pripomínajme si príbehy, ktoré majú svoju dušu, hĺbku a vyzdvihujú neskutočnú odvahu obetí, ale i záchrancov.

     Vzhľadom na jedinečnú príležitosť sme využili aj možnosť večernej časti prednášky určenej pre verejnosť, nakoľko sa v našej škole touto problematikou veľmi aktívne zaoberáme a pomáhame aj občianskemu združeniu Vita in suburbium pri príprave rôznych podujatí.

     Ďakujeme aj našej pani profesorke Mgr. Jane Leškovej za možnosť zapájať sa do takýchto aktivít a spoznávať tak osudy tých, ktorých životy boli kruto ukončené.

     Miriam Helena Hudák, študentka GLS,  4.D