• Krúžková činnosť

    • Zoznam ponúkaných krúžkov na šk. rok 2021/2022

      

      

     1. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická  časť  3. – 4.roč. (kat. A) – Mgr. Varjanová
     2. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická časť 1. – 2. roč. (kat. B) – PaedDr. Hurajová
     3. Biologická olympiáda  – postery –  RNDr. Kleban, PhD.
     4. Matematická olympiáda  3. – 4. ročník+5. G (kat. A) – RNDr. Almássy
     5. Matematická olympiáda  2. ročník+3. G (kat. B) – RNDr. Mikitová
     6. Matematická olympiáda  1. ročník+2.G (kat. C) – RNDr. Almássy
     7.  Matematická olympiáda  1. G (kat. Z9) – RNDr. Mikitová
     8. Šachový krúžok – RNDr. Almássy
     9. Školská televízia GLS – PaedDr. Guľová, PhD.
     10. Fyzikálna olympiáda 1. roč. (kat. D) – RNDr. Sendek
     11. Fyzikálna olympiáda  2. roč. (kat. C) – RNDr. Holodňaková
     12. Fyzikálna olympiáda  3. roč. (kat. B) – Mgr. Andrejovská
     13. Chemická olympiáda kat. C+Z9 (1. ročník+2. G)  – Mgr. Harčaríková
     14. Chemická olympiáda kat. B (2. ročník+3.G) –  RNDr. Kaňuchová
     15. Chemická olympiáda kat. A (3. +4. ročník+4. G) – Mgr. Ganzarčíková
     16. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Harčaríková
     17. Olympiáda ľudských práv 1. – 4. roč. – Mgr. Lešková
     18. Geografická olympiáda  – PhDr. Lukáčová
     19. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 2. a 3.roč.) – PhDr. Lukáčová
     20. Dejepisná olympiáda – PhDr. Šimová
     21. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – PhDr. Šimová
     22. Literárno-dramatický krúžok (Galatea) – PhDr. Bušíková, PhD.
     23. Olympiáda v nemeckom jazyku (kat. 2A) – PhDr. Bušíková, PhD.
     24. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Matiaš
     25. Zdravotnícky krúžok – PaedDr. Hurajová
     26. Muzika Klub – Ing. Biroš
     27. Redakčný – Phase – PhDr. Šimová
     28. Web krúžok – Mgr. Miškanin, PhDr. Šimová, Mgr. Žáková
     29. Volejbalový krúžok – chlapci  a dievčatá – Mgr. Ondrušek
     30. Geografická olympiáda – Mgr. Mikula
     31. Basketbalový krúžok - chlapci a dievčatá – Mgr. Kica
     32. Konverzácia v španielskom jazyku – Mgr. Štecová
     33. Krúžok konverzácie v NJ (so zameraním na prípravu na olympiádu v nemeckom jazyku kat. 2B, 2C) – Mgr. Pribilincová
     34. Po stopách holokaustu – Mgr. Lešková
     35. Regionálny krúžok – Mgr. Mikula
     36. Divadelný krúžok – PhDr. Molčanová, PaedDr. Hurajová
     37. Krúžok programovania – Ing. Hutňanová
     38. Olympiáda v informatike – Ing. Hutňanová
     39. Športové všeličo – Mgr. Žáková
     40. Florbal – chlapci a dievčatá – Mgr. Čegiň
     41. Krúžok ľudového spevu,  tanca a hudby – Mgr. Blaňárová
     42. Príprava na maturitu z DEJ v anglickom jazyku – Mgr. Štalmachová
     43. Školská kronika – PhDr. Čepigová
     44. Príprava na maturitu z OBN v anglickom jazyku – Mgr. Žinčák
     45. Knižničný krúžok – Mgr. Blaňárová
     46. Školský spevácky zbor – PaedDr. Guľová, PhD.
     47. Školská kapela – PaedDr. Guľová, PhD.
     48. Konverzácia vo francúzskom jazyku – Mgr. Vašičkaninová
     49. Konverzácia v ruskom jazyku – PhDr. Almássyová
     50. Olympiáda v anglickom jazyku – Mgr. Nižník
     51. The Language Corner – Mgr. Mikulová