• Krúžková činnosť

    • Zoznam ponúkaných krúžkov na šk. rok 2019/2020

      

     1. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická  časť (kat. A) – Mgr. Varjanová
     2. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická časť (kat. B) – Mgr. Mackaničová
     3. Biologická olympiáda  – postery –  RNDr. Kleban, PhD.
     4. Matematická olympiáda  3.-4. ročník (kat. A) – RNDr. Prextová
     5. Matematická olympiáda  2. ročník (kat. B) – RNDr. Almássy
     6. Matematická olympiáda  1. ročník (kat. C a Z9) – RNDr. Mikitová
     7. Šachový krúžok – RNDr. Almássy
     8. Televízne spravodajstvo GLS – PaedDr. Guľová, PhD., PhDr. Šimová
     9. Fyzikálna olympiáda 1. ročník  (kat D) – RNDr. Holodňaková
     10. Fyzikálna olympiáda 2. ročník  (kat. C) – Mgr. Andrejovská
     11. Fyzikálna olympiáda 3. ročník  (kat. B) – RNDr. Sendek
     12. Fyzikálna olympiáda 4. a 5. ročník  (kat. A) – RNDr. Bubák
     13. Chemická olympiáda 3.,4. ročník (kat. A) – Mgr. Ganzarčíková
     14. Chemická olympiáda 2. ročník (kat. B) – Mgr. Harčaríková
     15. Chemická olympiáda 1. ročník (kat. C) –  RNDr. Kaňuchová
     16. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Harčaríková
     17. Olympiáda ľudských práv 1. – 4. roč. – Mgr. Lešková
     18. Olympiáda v ruskom jazyku – PhDr. Almássyová
     19. Geografická olympiáda  – PhDr. Lukáčová
     20. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 2. a 3.roč.) – PhDr. Lukáčová
     21. Krúžok SOČ – Dejepis, slovenský jazyk – PhDr. Šimová
     22. Dejepisná olympiáda – PhDr. Šimová
     23. Literárno-dramatický krúžok (Galatea) – PhDr. Bušíková, PhD.
     24. Olympiáda v nemeckom jazyku – PhDr. Bušíková, PhD.
     25. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Matiaš
     26. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – PaedDr. Guľová, PhD.
     27. Zdravotnícky krúžok – Mgr. Mackaničová
     28. Muzika Klub – Ing. Biroš
     29. Redakčný – Phase – PhDr. Šimová
     30. Web krúžok – Mgr. Miškanin, PaedDr. Guľová, PhD.
     31. Volejbalový krúžok – chlapci a dievčatá – Mgr. Ondrušek
     1. Geografická olympiáda – Mgr. Mikula
     2. Krúžok basketbalový - chlapci a dievčatá – Mgr. Kica
     3. Olympiáda vo francúzskom jazyku – Mgr. Štecová
     4. Krúžok konverzácie v NJ (so zameraním na prípravu na olympiádu v nemeckom jazyku) – Mgr. Pribilincová
     5. Po stopách holokaustu – Mgr. Lešková
     6. Regionálny krúžok – Mgr. Mikula
     7. Divadelný krúžok – PhDr. Molčanová, PaedDr. Hurajová
     8. Krúžok programovania – Ing. Hutňanová
     9. Športové všeličo – Mgr. Žáková
     10. Florbal – chlapci a dievčatá – Mgr. Čegiň
     11. Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2A – Ing. Drusková
     12. Olympiáda v anglickom jazyku – kat. 2B – PhDr. Čepigová
     13. Olympiáda v angl. jazyku - kat. 2C1, 2C2 – Mgr. Mikulová
     14. Krúžok ľudového spevu a tanca – Mgr. Blaňárová
     15. Geografická olympiáda – Mgr. Žáková
     16. Príprava na maturitu z DEJ v anglickom jazyku – Mgr. Štalmachová
     17. Príprava na maturitu z GEG v anglickom jazyku – Mgr. Kuchariková
     18. Konferencia Taste the Future – Mgr. Kuchariková
     19. Príprava na maturitu z UKL v anglickom jazyku – PhDr. Čepigová
     20. Školská kronika – PhDr. Čepigová
     21. Príprava na maturitu z OBN v anglickom jazyku – Mgr. Žinčák