• Žiacka školská rada

    • 1.A  Tamara Šuťáková
     1.B  Tomáš Pribilinec
     1.C Dária Kapsdorferová
     1.G Kristína Hnidenková

     2.A Šimon Mizerák
     2.B Denisa Petrová
     2.C Ema Adamišinová
     2.G Markéta Ondošová

     3.A Soňa Tkačová
     3.B Viktória Kmeťová
     3.C Juliana Savčáková
     3.D Vanesa Rybovičová
     3.G Marek Kramár

     4.A Petra Džubakovská
     4.B Daniela Kusavová
     4.C Peter Udič
     4.D Viktória Selmani (predsedkyňa ŠR)
     4.G Vladimír Slosarčík

     5.G Karin Kapsdorferová