•  Žiacká školská rada 2022/2023


      

     1. A Karin Jurkuvová, D. Balentová
     1. B Gorazd Gavala, D. Adamišinová
     1. C Michal Janíček, Daniel Kuľka
     1.G Lillie Forišová

           2.A Bruno Mačej
     2.B Nina Sobeková, Karin Gmitterová, Zuzana Iľková
     2.C Romana Tomášková
     2.G Terézia Ščurová, Ema Čepigová

           3.A Tamara Šuťáková, Patrícia Juráková
     3.B Tomáš Pribilinec, Barbora Micenková
     3.C Richard Kuchta
     3.G Kristína Hnidenková

           4.A Matúš Fignár
     4.B Denisa Petrová
     4.C Ema Adamišinová, Viktória Majirská
     4.G Markéta Ondošová

      
     5.G Marek Kramár