•        Zoznam ponúkaných krúžkov na šk. rok 2018/2019

     1. Biologická olymp.- teoreticko-prakt. časť 3.-4.roč.kat. A - Mgr. Vincent Hudák
     2. Biologická olympiáda  - postery – RNDr. Ján Kleban, PhD.
     3. Biologická olympiáda - teoreticko-prakt. časť (B) - Mgr. S. Mackaničová
     4. Matematická olympiáda  3.-4. ročník kat. A – RNDr. Tatiana Prextová
     5. Matematická olympiáda  2. ročník kat. B – RNDr. Renáta  Mikitová
     6. Matematická olympiáda  1. ročník kat. C – RNDr. Anton Almássy
     7. Šachový krúžok – RNDr. Anton Almássy
     8. Televízne spravodajstvo GLS – PaedDr. J Guľová, PhD., PhDr.Anna Šimová
     9. Fyzikálna olympiáda 1. roč. (kat D) – Mgr. Monika Andrejovská
     10. Fyzikálna olympiáda  (kat A) – RNDr. Peter Bubák
     11. Fyzikálna olympiáda  (kat B,C) – RNDr. Peter Bubák
     12. Chemická olympiáda kat. A (3.,4. ročník)  – RNDr. Kvetoslava Kaňuchová
     13. Chemická olympiáda kat. C (1. ročník) – Mgr. Martina Harčaríková
     14. Chemická olympiáda kat. B (2. ročník) – Mgr. Jana Ganzarčíková
     15. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Martina Harčaríková
     16. Olympiáda ľudských práv 1.- 4. roč. – Mgr. Jana Lešková
     17. Olympiáda ruského jazyka – PhDr. Jarmila Almássyová
     18. Príprava na maturitu z RUJ – PhDr. Rozália Kusendová
     19. Geografická olympiáda  – PhDr. Lenka Lukáčová
     20. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 2. a 3.roč.) – PhDr. Lenka Lukáčová
     21. Krúžok SOČ –  Dejepis, slovenský jazyk – PhDr. Anna Šimová
     22. Dejepisná olympiáda – PhDr. Anna Šimová
     23. Krúžok digitálnej fotografie – RNDr. Marcel Tribus (prihlásiť:kdfgls@gmail.com)                                          
     24. Literárno-dramatický krúžok (Galatea) – PhDr. Mária Bušíková, PhD.
     25. Olympiáda v nemeckom jazyku – PhDr. Mária Bušíková, PhD.
     26. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Štefan Matiaš
     27. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – PaedDr. Jana Guľová, PhD.
     28. Zdravotnícky krúžok – Mgr. Stanislava Mackaničová
     29. Muzika Klub – Ing. Štefan Biroš
     30. Redakčný - Phase – PhDr. Anna Šimová
     31. Web krúžok – Mgr. Ján Miškanin, PaedDr. Jana Guľová, PhD.
     32. Volejbalový krúžok – chlapci  a dievčatá - Mgr. Marek Ondrušek
     33. Geografická olympiáda - Mgr. Martin Mikula
     34. Krúžok basketbalový - chlapci a dievčatá – Mgr. Rastislav Kica
     35. Plávanie – PaedDr. Ján Stankovič
     36. Olympiáda vo francúzskom jazyku – Mgr. Jana Štecová
     37. Krúžok konverzácie v NJ – Mgr. Marianna Pribilincová
     38. Olympiáda v NEJ (1.-4. roč) – Mgr. Marianna Pribilincová
     39. Po stopách holokaustu – Mgr. Jana Lešková
     40. Geografická olympiáda – Mgr. Bibiána Kuchariková
     41. Regionálny krúžok - Mgr. Martin Mikula
     42. Divadelný krúžok – PhDr. Ingrid Molčanová
     43. Krúžok programovania - Ing. Nataša Hutňanová
     44. Športové všeličo – Mgr. Gabriela Žáková
     45. Florbal – chlapci + dievčatá – Mgr. Peter Čegiň
     46. Olympiáda v angl. jazyku - kat. 2A - Ing. Zuzana Drusková
     47. Olympiáda v angl. jazyku - kat. 2B - Mgr. Ondrej Žinčák
     48. Olympiáda v angl. jazyku - kat. 2C1, 2C2 - Mgr. Dana Mikulová
     49. Krúžok ľudového spevu a tanca - Mgr. Lenka Blaňárová
     50. Geografická olympiády – Mgr. Gabriela Žáková