• Čo je karanténa?

    • dôležité informácie aj na https://korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena/

      
      

     Zostaňte doma
     Vy alebo osoba, o ktorú sa staráte, by ste mali po celý čas trvania karantény zostať v domácom prostredí. Ak si potrebujete zabezpečiť nákup, požiadajte o pomoc priateľov, rodinu či blízkych a poproste ich, aby vám ho nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. V inštrukciách pre dodanie upozornite, že tovar má byť ponechaný vonku alebo na inom vhodnom mieste.

     Izolujte sa od ostatných osôb vo vašej domácnosti
     V miestnosti, v ktorej sa zdržiavate, pravidelne vetrajte. Vetranie slúži na reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti a znižuje koncentráciu nežiaducich mikroorganizmov. Ak je to možné, separujte sa od ostatných osôb v domácnosti.
     Pokiaľ zdieľate kúpeľňu s inými osobami, je nevyhnutné pravidelné upratovanie a dezinfekcia. Ak nemáte k dispozícii samostatnú kúpeľňu, mala by ju osoba v domácej izolácii používať ako posledná a následne ju riadne upratať. Taktiež je dôležité používať vlastné uteráky a osušky, ktoré nepoužívajú ďalší členovia domácnosti.
     Ak bývate napríklad na ubytovni či na internáte, kde zdieľate spoločnú kuchyňu, kúpeľňu a spoločenské priestory, mali by ste zostať len vo svojej izbe so zatvorenými dverami, vychádzať iba v nevyhnutných prípadoch a nosiť rúško. Použité riady umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.

     Pozor na zdieľanie domácich potrieb
     Používajte vlastné poháre, šálky, kuchynské náčinie, uteráky a posteľnú bielizeň. Na umývanie riadu a príborov možno použiť umývačku riadu. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.
     Bielizeň perte pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú tkaninu, ideálne nad 60 °C. Bielizeň žehlite.

     K lekárovi nechoďte osobne
     V prípade, že sa zhorší váš zdravotný stav (objaví sa horúčka, kašeľ, dýchavičnosť), kontaktujte telefonicky svojho lekára a 
     príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu. Ak potrebujete lieky, nechoďte si po ne ani po recept osobne. Lekár vám ich predpíše elektronicky a následne požiadajte niekoho známeho, aby vám lieky vyzdvihol (lekárnik bude potrebovať vaše rodné číslo).

     Kryte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní
     Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou na jedno použitie. Vreckovky zahadzujte do plastového vreca na odpadky, okamžite po ich použití si umyte ruky mydlom a vodou a dôkladne osušte. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.

     Domáce zvieratá
     Snažte sa držať ďalej od svojich domácich miláčikov a umývajte si ruky pred a po každom kontakte s nimi.

     Čo by ste ešte mali vedieť

     Ako a komu karanténu nahlásiť?
     Domácu karanténu možno nahlásiť telefonicky alebo mailom svojmu všeobecnému lekárovi. Ten následne rozhodne o domácej izolácii a vypíše práceneschopnosť (PN), ktorú zašle priamo do 
     Sociálnej poisťovne. V prípade detí je možné po splnení podmienok požiadať o ošetrovné (OČR). Formulár stačí vyplniť na webe Sociálnej poisťovne a odoslať ho mailom, elektronicky, prípadne poštou.

     Dá sa otestovať na koronavírus, keď ste prišli do kontaktu s nakazeným človekom, no nemáte žiadne príznaky ochorenia?

     Na koronavírus neexistujú preventívne testy, iba testy diagnostické, ktoré sa robia na základe odporúčania lekára po dohode s hygienikmi v prípade, že existuje podozrenie na nákazu. Ak lekár vysloví podozrenie na ochorenie COVID-19, pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. Odber nie je vhodné uskutočniť pred nástupom klinických príznakov, kedy množstvo vírusových častíc v organizme pacienta ešte nemusí dosahovať detekovateľnú hladinu. Znamená to, že počas inkubačnej doby bude test na koronavírus s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny, a napriek tomu môžu u danej osoby za pár dní nastúpiť klinické príznaky spôsobené prítomnosťou koronavírusu. Takáto osoba si môže mylne myslieť, že nie je infekčná a môže infekciu šíriť ďalej.

     Vzťahuje sa karanténa aj na ľudí, ktorí bývajú v dvojgeneračnom rodinnom dome so samostatnými vchodmi?
     Karanténa sa vzťahuje na ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe. Nevzťahuje sa na ľudí v samostatnej bytovej jednotke.

     zdroj: Národný portal zdravia