• Plán verejného obstarávania zo dňa 20. 4. 2018

    • a

     Názov predmetu zákazky

     Druh zákazky (tovar, služba práca)

     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v €

      

     CPV zákazky

     Zdroj financovania

     Bežná dostupnosť na trhu ÁNO/NIE

     Predpokladaný termín začatia procesu VO

     1

     Rekonštrukcia Vzduchotechniky v Školskej jedálni

     práca

     46 400

     § 117 výzva na predloženie cenovej ponuky

     45331200-8 - Inštalovanie ventilácie a klimatizácie

     41 (prostriedky zriaďovateľa )

     NIE

     II. štvrťrok

     2

     Rekonštrukcia elektrických rozvodov a elektrických zariadení v Školskej jedálni

     práca

     72 000

     § 117 výzva na predloženie cenovej ponuky

     45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

     41 (prostriedky zriaďovateľa )

     NIE

     II. štvrťrok

     3

     Stavebná dozor

     služby

     1000

     § 117 výzva na predloženie cenovej ponuky

     71315300-2 služby stavebného dozoru

     41 (prostriedky zriaďovateľa )

     NIE

     II. štvrťrok

     4

     Energetický certifikát

     služby

     1176

     § 117 výzva na predloženie cenovej ponuky

     71314300-5 poradenské  služby pre oblasť efektívneho využitia energie

     41 (prostriedky zriaďovateľa )

     NIE

     III. štvrťrok

                      
                      
      

     Dňa 30.04.2018

                  
                      
      

     Výpracoval:

        

     Schválil:

     RNDr. Marcel Tribus

          
      

     Ing. Viera Semanová

          

     Riaditeľ školy

          
      

     Pravádzková účtovníčka