• Platobné informácie pre triedy v II. polroku šk. roka 2019/2020

    • Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 1.C

     IBAN: SK43 0900 0000 0051 6484 0762

     Suma: 20 eur

     Variabilný symbol: 112020

     Konšt. Symbol: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko žiaka, triedu

     Študenti, ktorí  neplávajú, platia polovicu zo sumy.

      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 2.A

     IBAN: SK43 0900 0000 0051 6484 0762

     Suma: 20 eur

     Variabilný symbol: 122020

     Konšt. Symbol: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko žiaka, triedu

     Študenti, ktorí  neplávajú, platia polovicu zo sumy.

      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 2.B

     IBAN: SK43 0900 0000 0051 6484 0762

     Suma: 20 eur

     Variabilný symbol: 132020

     Konšt. Symbol: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko žiaka, triedu

     Študenti, ktorí  neplávajú, platia polovicu zo sumy.

      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 3. G

     IBAN: SK43 0900 0000 0051 6484 0762

     Suma: 7,6 eur

     Variabilný symbol: 142020

     Konšt. Symbol: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko žiaka, triedu

     Študenti, ktorí  neplávajú, platia polovicu zo sumy.