• Platobné informácie pre triedy v I. polroku šk. roka 2019/2020

    • Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 1.A triedu.

     IBAN: SK07 0900 0000 0004 5140 2084

     Suma: 20,00 €, oslobodení  10,00 €

     Variabilný symbol: 112019

     KS: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko, triedu

      


      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 1.B triedu.

     IBAN: SK07 0900 0000 0004 5140 2084

     Suma: 20,00 €, oslobodení  10,00 €

     Variabilný symbol: 122019

     KS: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko, triedu

      


      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 2.D triedu.

     IBAN: SK07 0900 0000 0004 5140 2084

     Suma: 20,00 €, oslobodení  10,00 €

     Variabilný symbol: 142019

     KS: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko, triedu

      


      

     Platba za plaváreň

     Údaje k platbe pre 2.G triedu.

     IBAN: SK07 0900 0000 0004 5140 2084

     Suma: 20,00 €, oslobodení  10,00 €

     Variabilný symbol: 152019

     KS: 0308

     Do správy pre prijímateľa uviesť: plaváreň, meno a priezvisko, triedu