•  

     Anglická univerziáda

     Geografia, Biológia, Občianska náuka

      

      

      

      

     Ahoj, mladí prieskumníci!

      

     Páči sa vám odhaľovať záhady prírody a histórie a tešíte sa z toho, keď im môžete rozumieť? Ak ste žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ, tak sa s nami vydajte na výpravu a využite svoje vedomosti, šikovnosť, bystrosť a nadšenie pri riešení 7. ročníka našej korešpondenčnej súťaže: Anglickej univerziády.

     Tentokrát sme pre vás pripravili úlohy z geografie, biológie a občianskej náuky. Táto súťaž vám však ponúka ešte niečo navyše – všetky úlohy sú napísané v angličtine, a v angličtine ich aj budete riešiť, takže na konci našej súťaže budete obohatení nielen o nové vedomosti z vybraných predmetov, ale aj o zaujímavú anglickú slovnú zásobu.  

     Ste zvedaví, čo sme pre vás tento rok pripravili? Tak neváhajte a  prihláste sa najneskôr do piatka 15.10.2021. Na registráciu potrebujeme Vaše meno, priezvisko, školu, triedu, bydlisko a telefónny kontakt, ktoré zašlite e-mailom na adresu:

      

     ajuniverziada@gmail.com

      

     Úlohy aj s termínom ich vypracovania budeme posielať na konkrétne e-mailové adresy prihláseným účastníkom. Úlohy 1. kola vám pošleme v nedeľu 17.10.2021.

     Siedmy ročník Anglickej univerziády bude mať tradične dve korešpondenčné kolá a záverečné finálové kolo, ktoré sa uskutoční na pôde usporiadateľskej školy – Gymnázia Leonarda Stöckela.

             Tak neváhajte, precvičte si angličtinu v zaujímavých úlohách a riešenie úloh 1. kola nám pošlite e-mailom na uvedenú adresu najneskôr do piatka 29.10.2021. Odmenou vám bude hlavne príjemný pocit z každej vyriešenej úlohy, vecné ceny od sponzorov súťaže a, samozrejme, aj body do prijímacieho konania na GLS.

     Tešíme sa na vás!