• Na vysoké školy si podalo prihlášky 141 žiakov (zo 146 žiakov).na rôzne vysoké školy a fakulty v SR, ČR a krají EÚ. 

     • Lekárske fakulty – farmácia – zdrav. odbor. 39

     • Ekonómia, manažment, medzinárodné vzťahy 20

     • Informatika, technika 17

     • Filozofické fakulty 12

     • Pedagogické fakulty 7

     • Chemicko-technologická fakulta 5

     • Prírodné vedy 5

     • Právnické fakulty 5

     •  Zahraničné stúdium (okrem SR a ČR) 4