•                                                    

     V škole sa dozvieš množstvo informácií, ktoré sú dôležité pre tvoje vedomosti. No projekt Zmúdri, do ktorého sme sa ako škola zapojili v tomto škol. roku Ti ponúkne viac.. Overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete. Platforma pripravuje kurzy na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších. Budeme s nimi spolupracovať v rámci predmetov OBN, semináre Sey, SPS. Máme za sebou témy ako sú - súdnictvo, deľba moci, demokracia, ktoré majú podporiť aktívne občianstvo a upevňovanie demokratických hodnôt a fungovanie právneho štátu. Z infoletáku, môžeš dať partnerov.

      

     Zmudri_do_skol_-_infoletak_stiahnut.pdf