• Ponuka voliteľných predmetov pre 3. ročník – škol. rok 2019/2020

      

     Predmety s 2–hodinovou dotáciou:

     • seminár z dejepisu                                                    SED
     • seminár z občianskej náuky                                      SEY
     • seminár z matematiky                                               SEM
     • seminár z informatiky                                               SEN
     • seminár z fyziky                                                        SEF
     • seminár z chémie                                                       SEC
     • seminár z biológie                                                     SEB
     • seminár z geografie                                                   SEG
     • španielsky jazyk pre začiatočníkov                           JSZ
     • ruský jazyk pre začiatočníkov                                   RJZ

      

     Študent si vyberá z tejto ponuky dva predmety.

     Termín odovzdania 1. zberu: 18. 2. – 8. 3. 2019