• Verejné obstarávanie

    • Výzva                                                                                                                              Dátum zverejnenia

      Rekonštrukcia elektrických rozvodov a elektrických zariadení v školskej jedálni

     Príloha - rozpočet                                                                                                                              20. 04. 2018 

     Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni                                                                            20. 04. 2018

     Príloha - rozpočet

     Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni - vypracovanie projektovej dokumentácie 27. 10. 2017

      Stavebný dozor pre projekt: Objekt jedálne                                                                                      18. 09. 2017

     Objekt jedálne - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                16. 08. 2017

     Objekt jedálne - PD                                                                                                                            12. 04. 2017

      Kancelárske potreby

     Príloha č. 1 - Cenová ponuka

     Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie                                                                                                       02. 12. 2016 

      Oprava pivničných priestorov školskej jedálne                                                                                30. 11. 2016 

     Rekonštrukcia lavíc, sedadiel, katedry a pódia v učebni

     Príloha č. 1 - Cenová ponuka

     Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie                                                                                                       23. 11. 2016

      Rekonštrukcia lavíc a sedadiel v učebni                                                                                          30. 05. 2016 

      Cestovné - projekt "Rozumieme si"                                                                                                 01. 03. 2016

      Ubytovanie a stravovanie - projekt "Rozumieme si"                                                                        01. 03. 2016

      Študijný a poznávací pobyt v jazykovej škole vo Veľkej Británii                                                      20. 03. 2015

      A language course in Great Britain                                                                                                  20. 03. 2015

      Cestovné - Jazykový študijný a poznávací pobyt v meste Barnstaple vo Veľkej Británii                 20. 01. 2015

      Európske dejiny - Osvienčim, Krakov - zvyšovanie povedomia občana EÚ                                   19. 01. 2015

      Grafické spracovanie a tlač publikácie                                                                                            16. 01. 2015

      Externý jazykový a grafický korektor                                                                                                11. 12. 2014

      Dejiny chémie, biológie a fyziky - Deutsches Museum Mníchov                                                      21. 11. 2014

      Právne poradenstvo                                                                                                                         10. 11. 2014

      Občerstvenie                                                                                                                                    10. 11. 2014

      Expert pre inováciu predmetov                                                                                                        18. 09. 2014

      Spotrebný tovar a prevádzkový materiál                                                                                          15. 07. 2014

      Publicita a informovanie                                                                                                                   15. 07. 2014

      Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky                                                                                 15. 07. 2014

      Školiaci materiál na PSV1 a PSV2                                                                                                   29. 04. 2014

      Lektor PSV 1 - PSV 2                                                                                                                       28. 04. 2014

      Ubytovanie a stravné - PSV 1 a PSV 2                                                                                            28. 04. 2014 

      Cestovné PSV 1 a PSV 2                                                                                                                 28. 04. 2014

      Expert hodnotenia spokojnosti                                                                                                          25. 04. 2014